Temaplan: Immun – Hud – Infektion, Termin 11 (2 veckor)

advertisement
Temaplan: Immun – Hud – Infektion, Termin 11 (2 veckor)
Läkarprogrammet, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet
Web-scenarier
Problemområden
Mål:
Huvudkoncept
Felicia Dahl, 6 månader
Kommer till barnakuten med
ambulans på grund av kramper
Problemområden:
1) Infektionstecken/fynd hos små
barn
2) Intratekal infektion –
fynd/mekanismer
3) Mikrobiella virulensfaktorer
4) Immunologisk omställning och
mognad
5) Infektionskänslighet - amning
6) Antibiotika vid meningit
7) Mekanismer för vaccinationssvar
hos barn
8) Principer för mikrobiell diagnostik
9) Hjärnödem
10) Krampbenägenhet hos barn
11) Akuta åtgärder vid kramper hos
barn
Immunförsvar/
mikroorganismer
Immunologisk
mognad
Infektionskänslighet
Föreläsningar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Anna Malmström 22 år och nyfödd
gosse. Har haft mer sammandragningar än tidigare
Problemområden
1) Graviditetsfysiologi, uterus
(inklusive cervix) funktion under
graviditet och förlossning,
receptorfysiologi och farmakologi
2) Förlossningsmekansimer
3) Uterusreceptorer
4) Infektion och graviditet
5) Streptokockinfektion hos gravid
och nyfödd
6) Mikrobiella virulensfaktorer
7) Graviditet och immunförsvar
8) Prematurbörd
9) Immunologisk omställning
10) Respiratory distress syndrome
(RDS)
11) Oxidativ stress, inflammation
12) Feber hos premturer
13) Hypoxi
14) Risker och komplikationer hos
11)
12)
13)
Infektionskänslighet och
immunförsvar: Med
utgångspunkt från
fallbeskrivningar diskuteras
handläggning av patienter med
onormal infektionsbenägenhet
och kroppens försvarsmekanismer mot olika typer av
smittämnen
Akuta infektioner hos barn
Genetiska aspekter på kroniska
sjukdomar hos barn
Alloimmunisering
Akut buk hos barn m.m
Vaccination av barn
Prenatala infektioner
Njursjukdomar hos barn,
infektioner och glomerulonefrit
Att förebygga
livmoderhalscancer
Allergiska sjukdomar hos barn,
Atopier, sensibilisering hos
barn, allergisk inflammation,
Proflylax/terapi, prognos
Exantemsjukdomar
Leukemi hos barn
Amning, nutrition
Nutrition, infektionsskydd,
allergiprofylax
Laborativa
moment
Demonstra
tioner
Seminarier
Presentationer:
Muntligt,
skriftligt
Kliniska placeringar
Fältstudier
4 v pediatrik
Rubriker för kliniska
basgrupper
1) Symtom relaterade till
2) ob-gyn och pediatrik:
3) Magont
4) Viktminskning
5) Trötthet
6) Andningssvårigheter
7) Kramper
8) Utvecklingsförsening
Övrigt, ej
temaspecifikt
Temadag
HIV/AIDS
(varannan
termin;
samundervisning
med
T10)
Web-scenarier
Problemområden
barn födda för tidigt
15) Andningssvikt på grund av
omogenhet
16) Lungutveckling/Lungsurfactant
17) Immunologisk mognad/
Fagocytos
Lena Bergvall, 26. Har läst om ett
vaccin mot cancer i livmoderhalsen
Problemområden:
1)
HPV och cervixcancer,kondylom, vårtor i hud,
epidermodysplasia verruciformis
och hudcancer
2)
Konisering och graviditet
3)
HPV diagnostik
4)
Mikrobiella virulensfaktorer
5)
Viral replicationscykel med DNA
replication, transcription och
transformation
6)
Kors-reaktiva
antikroppsreaktioner
7)
Genotyper-serotyper vid HPV
8)
Onkogena virus och
tumörformer
9)
Vaccination mot HPV/onkogena
virus
10) Skyddseffekt mot cervixcancer
11) Vaccinationsålder
12) Vaccination; cost-benefit
13) Kostnad för den vaccinerade
Scenariers karaktäristiska
Antal av nedanstående:
Kvinnor: 3
Män:0
Barn (<18): 2
Äldre (>65):0
Äldre-äldre (>80):0
Ej svensk etnisk bakgrund:0
Ej patientproblem:0
17 juni 2013
Mål:
Huvudkoncept
Föreläsningar
Laborativa
moment
Demonstra
tioner
Seminarier
Presentationer:
Muntligt,
skriftligt
Kliniska placeringar
Övrigt, ej
temaspecifikt
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards