Instrumentpanel - Viared Företagsförening

advertisement
www.viared.se
1 maj 2011 - 31 maj 2011
Instrumentpanel
Jämfört med: Webbplats
Besök
50
50
25
25
0
0
2:e maj
9:e maj
16:e maj
23:e maj
30:e maj
Webbplatsanvändning
721 Besök
32,45 % Avvisningsfrekvens
4 554 Sidvisningar
00:02:52 Genomsnittlig tid på webbplats
6,32 Sidor/besök
54,65 % % Nya besök
Översikt över besökare
Kartöversikt
Besökare
50
50
25
25
0
0
2:e maj
9:e maj
16:e maj
23:e maj
30:e maj
Besökare
476
Besök
1
Översikt över trafikkällor
607
Innehållsöversikt
sidor
Sökmotorer
Sidvisningar
%
Sidvisningar
/
591
12,98 %
/medlemmar/
463
10,17 %
/dagens-lunch/
274
6,02 %
/medlemmar/?bokstav=a
150
3,29 %
/medlemmar/?bokstav=b
129
2,83 %
393,00 (54,51 %)
Direkt trafik
263,00 (36,48 %)
Hänvisningswebbplatser
65,00 (9,02 %)
1
Google Analytics
www.viared.se
1 maj 2011 - 31 maj 2011
Översikt över besökare
Jämfört med: Webbplats
Besökare
50
50
25
25
0
0
2:e maj
9:e maj
16:e maj
23:e maj
30:e maj
476 personer besökte denna webbplats
721 Besök
476 Helt unika besökare
4 554 Sidvisningar
6,32 Genomsnittliga sidvisningar
00:02:52 Tid på webbplatsen
32,45 % Avvisningsfrekvens
54,65 % Nya besök
Teknisk profil
Webbläsare
Besök
% besök
Anslutningshastighet
493
68,38 %
Unknown
Firefox
88
12,21 %
Chrome
72
9,99 %
Safari
64
8,88 %
Opera
3
0,42 %
Internet Explorer
2
Besök
% besök
721
100,00 %
Google Analytics
www.viared.se
1 maj 2011 - 31 maj 2011
Översikt över trafikkällor
Jämfört med: Webbplats
Besök
50
50
25
25
0
0
2:e maj
9:e maj
16:e maj
23:e maj
30:e maj
Alla trafikkällor gav sammanlagt 721 besök
36,48 % Direkt trafik
Sökmotorer
393,00 (54,51 %)
Direkt trafik
9,02 % Hänvisningswebbplatser
263,00 (36,48 %)
Hänvisningswebbplatser
65,00 (9,02 %)
54,51 % Sökmotorer
Bästa trafikkällorna
Källor
Besök
% besök
Sökord
Besök
% besök
google (organic)
364
50,49 %
viared
97
24,68 %
(direct) ((none))
263
36,48 %
ens viared
17
4,33 %
bing (organic)
23
3,19 %
viared företagsförening.se
16
4,07 %
google.se (referral)
18
2,50 %
viareds företagspark
16
4,07 %
rio (referral)
18
2,50 %
företag viared
12
3,05 %
3
Google Analytics
www.viared.se
1 maj 2011 - 31 maj 2011
Kartöversikt
Jämfört med: Webbplats
Besök
1
607
721 besök kom från 16 länder/områden
Webbplatsanvändning
Besök
Sidor/besök
721
6,32
% av webbplatsens
totalsumma:
100,00 %
Genomsnitt för
webbplatsen:
6,32 (0,00 %)
Land/område
Genomsnittlig tid på
webbplats
% Nya besök
Avvisningsfrekvens
00:02:52
54,79 %
32,45 %
Genomsnitt för
webbplatsen:
54,65 % (0,25 %)
Genomsnitt för
webbplatsen:
32,45 % (0,00 %)
Genomsnitt för
webbplatsen:
00:02:52 (0,00 %)
Besök
Sidor/besök
Genomsnittlig
tid på
webbplats
% Nya besök
Avvisningsfrek
vens
Sweden
607
7,03
00:03:18
58,32 %
30,97 %
Denmark
62
2,47
00:00:23
29,03 %
33,87 %
(not set)
12
2,33
00:00:13
16,67 %
33,33 %
Brazil
10
1,40
00:00:08
10,00 %
80,00 %
Finland
9
3,11
00:00:47
44,44 %
22,22 %
Germany
5
3,60
00:00:44
100,00 %
60,00 %
United States
5
6,40
00:05:27
40,00 %
0,00 %
United Kingdom
2
1,00
00:00:00
100,00 %
100,00 %
Chile
2
1,00
00:00:00
100,00 %
100,00 %
Spain
1
2,00
00:00:02
100,00 %
0,00 %
1 - 10 av 16
4
Google Analytics
www.viared.se
1 maj 2011 - 31 maj 2011
Innehållsöversikt
Jämfört med: Webbplats
Sidvisningar
400
400
200
200
0
0
2:e maj
9:e maj
16:e maj
23:e maj
30:e maj
Sidor på den här webbplatsen besöktes totalt 4 554 gånger
4 554 Sidvisningar
2 997 Unika visningar
32,45 % Avvisningsfrekvens
Bästa innehållet
sidor
Sidvisningar
% Sidvisningar
/
591
12,98 %
/medlemmar/
463
10,17 %
/dagens-lunch/
274
6,02 %
/medlemmar/?bokstav=a
150
3,29 %
/medlemmar/?bokstav=b
129
2,83 %
5
Google Analytics
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards