2016 helårsrapport Vårdgivarguiden

Helårsrapport 2016 Vårdgivarguiden
2017-02-10
Sidan 2
Innehåll

Besöksstatistik

Top 10 på Vårdgivarguiden

Axplock från redaktionen

Leveranser 2016

Planerade händelser 2017

Rapporten finns tillgänglig på:
– HSFs intranät/vardgivarguiden
– Vårdgivarguiden.se/om-vardgivarguiden
 Rapporten skickas till:
–
–
–
–
–
Kommunikatörer i kommunikationsnätverket
Redaktionen 1177.se regionalt och Vårdgivarguiden
Vårdgivarguiden utökad redaktion
Ledningsgruppen Ehit
Objektägare
2017-02-10
Sidan 3
Besöksstatistik Vårdgivarguiden
2017-02-10
Sidan 4
Topp 10 – de mest besökta sidorna 2016
 Startsidan (222 606 sidvisningar)
 Vårdhygien (59 901 sidvisningar)
 E-frikort (126 745 sidvisningar)
 Vårdhygien e-utbildning
(56 303 sidvisningar)
 Barnmorskemottagning (120 128
sidvisningar)
 Beställningssystem för läkemedel på
 Väntetider (50 410 sidvisningar)
 Avtal och uppdrag (37 465 sidvisningar)
rekvisition (69 011 sidvisningar)
 E-tjänstekort, hantera ditt e-tjänstekort
 Smittskydd (65 721 sidvisningar)
(37 451 sidvisningar)
2017-02-10
Sidan 5
Axplock – Nytt och omarbetat innehåll
Fortlöpande revideringar och uppdateringar av det redaktionella innehållet

Vården under sommaren och vinterhelgerna

Husläkarverksamhet

Framtidens hälso- och sjukvård

Barnhälsovård och BVC

Tolktjänster

Hälsofrämjande arbete

Webbtidbok

Regional Tjänsteplattform, RTP
2017-02-10
Sidan 6
Leveranser 2016
 Förbättrat sök och hittbarhet
 Webbplatsen Hjälpmedelsguiden är nu en del av Vårdgivarguiden
 Förstudie – digitalisera dokument på Vårdgivarguiden
 Uppgraderat webbplattformen till EpiServer 8.0
– Förberett för att uppgradera till EpiServer 9.0
– Förberett för att byta till sökmotorn EpiFind (ersätta Siteseeker och
Elastic search)
2017-02-10
Sidan 7
Sökbarhet och hittbarhet har förbättrats
Förbättrad
sökresultatsida.
• Flikar för att
sortera innehållet
• Möjlighet att
sortera på
relevans och
datum
Brödsmulespår för att
förtydliga sökträffen
2017-02-10
Sidan 8
Hjälpmedelsguiden har flyttat in på VGG
 Hjälpmedelsguiden har migrerats
och blivit en del av
Vårdgivarguiden.
 Hjälpmedelsguiden vänder sig till
förskrivare. Behovstrapporna
beskriver vad landstinget ska
tillgodose till brukarna utifrån
Hälso- och sjukvårdslagen.
2017-02-10
Sidan 9
Planerade händelser 2017
Enheten Vårdgivarguiden organiseras om
Redaktionen flyttar ihop med redaktionen för regionala 1177.se. Ny enhetschef Charlotta
Munter.
Teknisk förvaltning och utveckling flyttas över till enheten Förvaltning och support.
Enhetschef Carl-Gunnar Höglund.
Planerad utveckling Q1 2017
 Uppgradera Vårdgivarguiden till EpiServer 9.0
 Byta sökmotor (EpiFind)
 Redaktionellt utveckling för att använda funktionaliteten i EpiServer 9 och EpiFind