BOKEN om
Människokroppen
andningsorgan
muskler,
skelett,
muskler,
hjärta, blod, blodomlopp,
hud
klass 7g4
http://www.ne.se/enkel/lunga
LUNGAN: är det organ som vi andas med vi har två stycken. Alla djur som lever på land har
lungor. Det finns fiskar som har lungor men annars andas fiskar med gälar.
Vi andas in syre och andas ut koldioxid det gör vi för att det innehåller den livsviktiga gasen
syre.
Facit
Fråga:1 vad heter de små luftblåsorna som vi har i lungan? det heter
alveoler. De har till uppgift att ta upp syre från luften som du andats in för
vidaretransportering till kroppens celler och sedan i utandningen vädra ut
koldioxid som bildats i kroppen. skulle man skära ut arean av lungblåsarna skulle
den täcka en fotbollsplan.
Fråga:2 varför behöver vi lungorna?: för att andas och ge blodet syre.
Lungorna är genom djupa inskärningar indelade i lober ( avgränsade delar). Den
högra lungan är delad i tre st lober medan den vänstra bara är delad i två.
(FRÅN HEDVIG)
Fråga:3 vad händer i blodkärlen som finns runt alveolerna?: i våra lungor
finns det luftrör som leder till små bollar där finns det blodkärl som ger
syre och ger koldioxid.
Fråga:4 hur pratar vi?: i struphuvudet sitter de båda stämbanden utspända,
de är elastiska de spänns och slappas av när brosken rör sig. Det leder till att
springan mellan stämbanden öppnas och stängs när springan är öppen kan luft
passera ner i luftstrupen.
(FRÅN HEDVIG)
Fråga:4 hur andas vi?: När vi andas in så drar diafragman ihop sig och ökar
bröstkorgens storlek. Då får lungorna mer plats och tar då in luft.
Diafragman gör det mesta arbetet, men får också hjälp av
andningsmusklerna mellan revbenen och musklerna i halsen.
KÄLLOR
http://www.google.se/imgres?num=10&hl=sv&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=8_TrUW
UqlVLp3M:&imgrefurl=http://wikiold.du.se/index.php%3Ftitle%3DSubjects/Medical_Science/
Kurser/Medicinsk_baskurs%252C_anatomi_och_fysiologi/Ordlista_A%2526F/Lungan&docid
=Egzy3ygOxVMMjM&imgurl=http://wikiold.du.se/%2540api/deki/files/423/%253Ds_lunginfla
mmation.gif&w=550&h=380&ei=HUqjUMe8FKrS4QS79oCoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=135&vp
y=191&dur=1460&hovh=187&hovw=270&tx=136&ty=191&sig=101678873955780455341
&page=1&tbnh=139&tbnw=207&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82
Musklerna
Vilka är de 5 stora muskler i kroppen?
Den största muskeln är sätesmuskeln i skinkan.
kappmuskeln är också en stor muskel som finns vid ryggen.
Rakalårmuskeln är en stor muskel som finns vid låret och stora bröst
muskeln är en stor muskel. Raka och sneda buk musklerna är stora muskler
som finns vid magen.
(FRÅN HEDVIG)
Hur är musklerna uppbyggda?
Musklerna är uppbyggda muskelfibrer som ligger i buntar. Buntarna består
av ännu tunnare muskelfibrer som är uppbyggda av tusentals
muskelfibriller. Hjärnan skickar signaler till nerverna som säger till hur
många muskelfibrer man ska använda. T.ex. om man håller i en penna så tar
man inte i allt man har, då använder inte lika många som man använder när
man bär tunga vikter. Det finns typ 1 och typ 2 fibrer de ena är långsamma
men uthålliga och den andra är snabb och explosiv men kan inte springa så
länge.
Hur jobbar musklerna?
Nerverna som styrs av hjärnan säger till muskelcellerna beroende på vilken
rörelse man ska utföra, hur många muskelceller man ska sätta igång.
Musklerna jobbar oftast i par, så när den ena muskeln böjs så bromsas den
andra muskeln så att inte armen flyger iväg.
(FRÅN HEDVIG)
Vilka muskelskador kan man få?
Träningsvärk, muskelbristning (det är när man har en blödning i muskeln)
och inflammation
= muskelbristning
Vad händer när man tränar?
När man tränar bryter man ner de minsta muskelfibrillerna och det är i vila
som musklerna bygger sig starkare(större) för att klara samma påfrestning
nästa gång. (FRÅN HEDVIG)
När man tränar ökar Hjärtats slagvolym och man får en ökad
syreupptagningsförmåga, pulsen blir lägre vid samma nivå, vilopulsen blir
lägre, kolesterolhalten i blodet minskar, man producerar minder mjölksyra
vid samma arbete, man får bättre uthållighet och man tål värme bättre.
Skelettet
I en vuxen människa finns det 206 ben. Vårt skelett är uppbyggt av drygt
200 ben. Allra minst är hörselbenen, som också räknas till skelettet.
Skelettet skyddar dessutom hjärnan och våra inre organ.
Detta är hela vårt skelett. Här kan ni se vad alla våra ben heter.
Leder:
I lederna möts två ben och kan röras mot varandra. Det är lederna som
gör en kroppsdel rörlig. Ledytan är täckt med en hård men glatt yta av
brosk Leden är inbyggd i en kapsel, en påse som innehåller ledvätska.
Vätskan fungerar som smörjmedel i leden och minskar friktionen mellan
broskotorna. Där det behövs är kapseln förstärkt genom ledband.
(Från hedvig)
Ryggen.
I ryggen finns det över 30 kotor och i mellan varje kota finn det något
som kallas broskskiva denna skiva hjälper ryggen att ta emot stötar
tillexempel. När vi hoppar så blir det en sådan stor stöt men broskskivan
tar emot stöten och på så sätt kan vi inte skada ryggen.
Detta är en liten bit av våran rygg. Som ni kan se finns det rätt så mycket
ben och utskott det är piggarna som finns bakom kotkroppen.
Huvudet.
Skallen består av den så kallade hjärnskålen och ansiktsskelettet, totalt
29 stycken ben. Hjärnskålen är uppbyggd av pannbenet, två hjässben,
två tinningben, kilbenet, silbenet och nackbenet. Tillsammans skyddar
dessa ben hjärnan.
I nackbenet finns ett hål där ryggmärgen passerar ner till kotornas
ryggradskanal. Benen i hjärnskålen är sammanfogade med hjälp av
fogar eller sömmar.
Ansiktsskelettet skyddar ögonen, munhålan och näshålan. Till
ansiktsskelettet räknas bland annat under- och överkäksbenen,
näsbenet, okbenen och tårbenen. Underkäksbenet är rörligt tack vare
käkleden.
Så här ser våran skalle ut från sidan. Skallen har totalt 29 stycken ben.
Blodet, hjärtat och blodomlopp
Hjärtat :
1. Ungefär hur stort är hjärtat?
Hjärtat är en muskel som pumpar blod ut i hela kroppen.
Den är stor som en vuxen-mans knytnäve, och den sitter på
vänster sida i kroppen.
I normala fall slår hjärtat 60-80 slag/min.
Men vid hög ansträngning kan det slå över 150
slag/min.(maxpulsen är ca 200 Hedvig)
Hjärtat har två halvor, skilda av en vägg.
2. Vad består varje halva av ?
Varje halva består av ett förmak och en kammare, den sista
kammaren är den som pumpar ut blod till aortan som ger
syre till hela kroppen.
Utanpå hjärtat finns det blodådror(kranskärl,Hedvig), om det
blir stopp i dom får man en hjärtinfarkt.
Blodet finns i hela kroppen och(fungerar som transportör av
ämnen som ska ut till olika celler i kroppen, Hedvig) vi måste
ha det i kroppen för att kunna leva.
3. Vad gör det stora kretsloppet?
Blodet har 2 olika kretslopp (det stora och det lilla)
.
Det lilla kretsloppet går till lungorna och tar upp syre och
lämnar koldioxid, och det stora kretsloppet går ut i hela
kroppen, genom aortan och ut till alla organ i kroppen t ex.
tarmarna där den hämtar upp näring och ger till resten av
kroppen, och till njurarna där den renar blodet.
4. Hur många liter blod finns det i kroppen på en vuxen
människa?
Det finns 5 liter blod i en vuxen kropp. Hälften av blodet
består av blodplasma och den andra hälften av blodkroppar.
Det finns både röda och vita blodkroppar även mindre celler
som ingår i deras familj och kallas blodplättar.(blodplättar
behövs när vi har fått ett sår så att blodet levrar sig och vi
slutar blöda. Hedvig)
5. Vad har dom röda blodkropparna för uppgift?
Dom röda blodkropparna är flest och det är dom som ger
blodet den röda färgen.
Deras uppgift är att transportera syre.
Dom vita blodkropparnas uppgift är att skydda och försvara
kroppen från bakterier och sådant.
Detta är ett mänskligt hjärta.
Huden
Vad är kroppens största organ och vad har den för uppgift?
 Kroppens största organ är huden. Den skyddar bl.a. mot bakterier,
virus, frätande ämnen och nötning. Den hjälper att hålla
kroppstemperaturen på rätt nivå och signalerar till omgivningen,
till exempel genom att rodna när man blir generad.
 Bildar D-vitamin med solens hjälp, som behövs bland annat för att
kroppen ska kunna ta upp kalcium till skelettet
 Fungerar som ett stort sinnesorgan som kan känna kyla, värme,
tryck, beröring och smärta. Den förhindrar att man förlorar för
mycket vätska.
 Utsöndrar vatten och salter genom svettning och avdunstning och
lagrar vätska och fett. Skyddar kroppen mot skadlig ultraviolett
strålning från solen.
Hur många lager består huden av?
 Den består av 3 lager:
Överhuden: Den är den yttersta synliga delen av huden. Tjockleken
varierar på olika delar av kroppen. Hud som slits mycket, till exempel
hand- och fotsulor, har tjock överhud. Den kan vara en millimeter tjock
eller mer. Tunnast hud finns på ögonlocken. Överhuden består av platta
celler i flera skikt, så kallat fler skiktat plattepitel.
Läderhuden: Läderhuden ligger under överhuden. Läderhuden är
mellan en halv och tre millimeter tjock, och den är tjockast på ryggen.
Gränsen mellan de båda hudlagren är vågformad. Läderhuden består av
bindväv, som innehåller rikligt med proteinfibrer av kollagen och elastin.
Därför är läderhuden både stark och elastisk. Med åldern minskar antalet
elastiska fibrer, och huden blir därför slapp och rynkig. Om man solar
mycket förstörs en del av de elastiska fibrerna och huden åldras
snabbare.
I läderhuden finns det gott om blodkärl som tillför syre och
näringsämnen, och för bort restprodukter. Blodcirkulationen i
läderhuden är också viktig för att kroppen ska hålla rätt temperatur. När
det är kallt drar blodkärlen ihop sig så att mindre mängd blod cirkulerar
genom huden. Då lämnar mindre värme kroppen och huden blir blek.
När det är varmt blir huden rödare eftersom mycket blod cirkulerar i de
utvidgade blodkärlen. Det gör att värme lämnar kroppen och den
svalnar. Huden kan även rodna av andra orsaker, till exempel nervositet.
Även då är det blodflödet i huden som förändras.
I läderhuden finns också lymfkärl, känselkroppar, nerver, hårsäckar,
talgkörtlar och svettkörtlar. Det finns olika sorters känselkroppar, och de
reagerar på olika känselintryck som beröring, tryck, värme och kyla. I
huden finns också fria nervändar som reagerar på smärta. De olika
impulserna leds sedan av nerver till hjärnan.
Underhuden:
Hur blir man solbränd?

När pigmentcellerna utsätts för solljus blir huden mörkare. Man
blir solbränd. Det beror på att mer pigment bildas för att skydda
kroppen från den ultravioletta strålningen. Mängden pigment
räcker inte alltid till, och därför kan överdrivet solande leda till att
man drabbas av solskador, till exempel vissa former av hudcancer.
Varför har vi olika färg på huden?

Vi har olika hudfärg eftersom vi tål solen olika bra. Och vi har olika
mycket pigment i kroppen. T.ex. dem i Afrika är mörkhyade för att
de tål solen bättre. Medan dem i Sverige är ljushyade och tål inte
solen lika bra.
Av jordens befolkning har holländare ljusast hy, medan
aboriginerna i Australien har den mörkaste.
Vad är fingeravtryck?
 Fingeravtryck är unika mönster som bildas av små åsar på
handens insida och fingrar hos oss människor. Liknande mönster
finns även på fotsulan och tårna. Papillarlinjerna är ordnade i
mönster som inte förändras, enäggstvillingar inte ens har likadana
avtryck. Fingeravtryck uppstår på grund av bland annat
fettpartiklar som skyddar huden och lämnar på vissa ytor fläckar
som är synliga med ögat.