CV - Victoria Bergman
Victoria Bergman
Personligt
Jag är 22 år och kommer från Åland, Finland. Jag studerar just nu min fjärde termin som freemover-student
på Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag älskar att resa och har besökt 11 % av världens
länder. Jag tycker även om att lära mig främmande språk och brinner för ungdomsmobilitet i alla dess
former.
Utbildning
-
-
Gymnasieexamen vid Ålands Lyceum 2010. Humanistisk och samhällsvetenskaplig inriktning
Tyska A, 30 hp, vid Mälardalens Högskola, hösten 2010. Kursen förlagd till Kiel, Tyskland
Tyska B, 30 hp, vid Uppsala Universitet, våren 2011. Kursen förlagd till Freiburg im Breisgau, Tyskland
Påbörjade Turismprogrammet, 180 hp, vid Linnéuniversitetet i Kalmar, hösten 2012.
För tillfället läser jag min 4e termin på Asian Studies Program vid Kansai Gaidai University i Hirakata,
Japan, där jag läser japanska och antropologi.
Grundläggande datorkunskap, 4,5 hp, vid Linnéuniversitetet i Kalmar, hösten 2012
Arbetslivserfarenhet
-
-
Lekledare vid Folkhälsans simskolor i Hammarland, sommaren 2006 och 2007
Volontärarbetare på musikfestivalen Island in the Sun på Brändö, sommaren 2009
Ledare för Röda Korsets barn- och ungdomsgrupper i Hammarland, 2008-2010
Resesäljare på Eckerö Linjen, sommaren 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 samt deltid under hösten
2009 och våren 2010.
AuPair i en familj i Wellington, Nya Zeeland, oktober 2011 – maj 2012
Organiserade en 2-dagars exkursion för Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet, hösten 2012. På
exkusionen deltog årskurs 1 samt lärare, totalt 85 personer.
Volontärarbetare för RTS (Rese- och Turismnäringen i Sverige) vid TUR-mässan i Göteborg, våren 2013
Jobbpass på Calmare Studentpub samt sittningar anordnade av Kalmar Studentliv, våren och
hösten 2013
Föreningsverksamhet
-
Medlem i Turismprogrammets programråd, hösten 2012
Medlem i studentorganisationen ESN Kalmars sociala utskott, hösten 2012
Ordförande i ESN Kalmar december 2012 - december 2013
- Representerade ESN Kalmar på nationella konferenser i Linköping och Borås samt på en
internationell konferens i Maribor, Slovenien
- Representerade ESN Sverige vid en internationell konferens i Lodz, Polen
Språkkunskaper
-
Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)
Tyska (flytande)
Japanska (grundläggande kunskaper)
Finska (enklare kunskaper)
Övrigt
-
Deltog i ett ungdomsutbyte på Hokkaido, Japan, via Lions Club International, sommaren 2010
Personligt brev - Victoria Bergman
Posten i kårstyrelsen som Ledamot för Internationalisering är som gjord för mig!
Jag är 22 år och kommer från Åland, Finland. Jag studerar just nu min fjärde termin som
freemover-student på Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag älskar att resa
och har besökt länder i Europa, Asien, Afrika och Asien. Jag tycker även om att lära mig
främmande språk och pratar flytande engelska och tyska, grundläggande japanska och
enklare finska.
Efter att jag tagit min gymnasieexamen på Åland 2010 flyttade jag till Tyskland, där jag
pluggade tyska två terminer, en termin i Kiel och en i Freiburg im Breisgau. I oktober 2011
reste jag till Nya Zeeland på ett working holiday visum och reste runt och jobbade som au
pair i en familj i Wellington i 8 månader. Hösten 2012 flyttade jag till Sverige för att börja på
Linnéuniversitetet och går nu min fjärde termin, vilken jag läser som utbytesstudent vid Kansai
Gaidai University i Hirakata, Japan. Mina flertaliga och olika internationella erfarenheter har
gjort att jag brinner för internationalisering och ungdomsmobilitet i alla dess former.
I december 2012 valdes jag till ordförande i ESN Kalmar och satt på posten fram till
december 2013. ESN Kalmar står för Erasmus Student Network Kalmar och är en
studentförening som ordnar sociala aktiviteter för alla internationella studenter som kommer
till Kalmar samt arbetar med att integrera dem i det svenska samhället. Som ordförande
hade jag det slutgiltiga ansvaret för föreningens verksamhet och med min erfarenhet kan jag
från kårens sida ge stöd till ESN Kalmar samt den nystartade föreningen AIESEC.
Som ordförande i representerade jag ESN Kalmar på nationella konferenser i Linköping och
Borås samt på en internationell konferens i Maribor, Slovenien. Jag valdes även till att
representera ESN Sverige vid en internationell konferens i Lodz, Polen.
Genom min tid som ordförande i ESN Kalmar har jag jobbat nära med både
Linnéstudenterna, övriga studentföreningar och Mobilitetsgruppen på
Studerandeavdelningen på universitetet och fått en god inblick i deras arbete. Jag har även
byggt ett kontaktnät som kan komma väl till hands för posten.
Jag ser fram emot att arbeta med ett bredare fokus på internationalisering som omfattar alla
studenter och lärare samt universitetets övriga internationaliseringsarbete och hjälpa
Linnéuniversitetet stärka och utveckla sin position som ”ett internationellt universitet i
Småland”.
Med vänliga hälsningar,
Victoria Bergman