Fakulteten_för_Konst_och_Humaniora_Fritexter

advertisement
FAKULTETEN FÖR KONST OCH HUMANIORA FRITEXTER
Jag har sett eller kommit i kontakt med Linnéuniversitetet
på följande ställen:
internutbildning för anställd vid Lnu
fri sökning på distansutbildningar i engelska
Jag sökte efter musikteoretiska kurser på nätet (Google) och hittade då den kurs som jag nu går på. Viktigt med
taggar och sökord kopplade till kurser annars hade jag aldrig hittat denna utbildning.
Läst om någon som gått, och uppskattat en av era distanskurser i litteratur. Tror det var en blogg om böcker.
Har studerat där tidigare.
Internet, tidningar, facebook, studerat där tidigare.
t-banan, posters
I bussen.
internet
Sökt efter kurser på ”nätet”
Min man har tidigare studerat där.
Internet (studera.nu och antagning.se)
genom att googla
Genom att söka på nätet efter utbildningar inom mitt område.
Google search
Google
Kompisar, pojkvän, bussar, busskurer. Hela Göteborg var täckt med reklam om lnu
Via min studievägledare på Komvux i Örebro.
Jag är en ”återvändare”, dvs pluggade här på åttiotalet. Så jag kände mycket väl till LNU.
Studievägledare på Norra Station, Hässleholm.
Jag har tidigare studerat på Växjö universitet.
studera.nu
Har arbetat på Linneuniversitetet. Kom också i kontakt genom studievägledare.
Språkrådet rekommenderade 30 hp språkrådgivning och textvård, lärarna på den kursen initierade den fortsatta
kandidatkursen
Blev antagen till mitt program via annat lörosäte som samarbetar med lnu
jobbar här, läser en kurs om att undervisa på engelska som kompetensutveckling
Familjen har landställe på Öland, så jag har varit en del i Kalmar och visste därför om att skolan fanns.
Jag sökte efter en utbildning som passade mig --> magisternivå + distans.
www.studera.nu
Universitetsmässan i Älvsjö
Jag har tidigare pluggat här i nästan fyra år innan jag påbörjade mitt program. I övrigt internet, reklam, studera
och antagningen.
Har tidigare varit student på Växjö universitet, kandidatexamen 2008
internett
kontakter
Jag läste min lärarutbildning på Kalmar Högskola, så när det kom till fristående kurser så kändes det rätt
självklart att fortsätta via Linné.
bor i Norge - studerer i Halden Høgskolen i Østfold Tysk Master program. info via skolen-
Respondenter: 36
Nedanstående var viktigt för mitt val
av Linnéuniversitetet:
Upplägget av mitt program
Innehållet och upplägget för kursen Kreativt skrivande
internutbildning
Linneuniversitetet var ensamt om att ha en konstnärlig kurs i kreativt skrivande på halvfart
De hade fristående kurser i det ämne som jag ville läsa.
Spännande utbud av distanskurser.
Aggressiv marknadsföring på Göteborgs bussar och spårvagnar höll LNU konstant långt fram i medvetandet.
min utbildning finns inte på så många andra ställen och det var lagom långt hemifrån.
Finns inte samma kurs (som distanskurs) på någon annan högskola/universitet.
att kursen jag ville lasa endast fanns har (design for hallbar utveckling)
Ni har de utbildingar jag ville gå samt distansstudier.
Bra arbetsprover, jämnfört med andra universitet (Produktdesign, Industridesign osv.)
Den kurs jag läser anordnas bara hos er.
Att kursen fanns i samma stad som jag redan pluggade i (Kalmar) och att jag kunde läsa påbyggnadskurserna på
distans om jag flyttar när jag är klar med mitt program jag läser här.
Möjligheten att specialisera sig inom ett visst område.
Dålig kvalitet på spanskan på Magisternivå på Umeå Universitet. Än så länge är den mycket hög på
Linnéuniversitetet. Så pass att det är svårt att hänga med. Nybörjarlatin på Umeå Universitet är på samma höga
nivå. Jag är än så länge mycket imponerad.
Bra distanskurser att kunna bygga vidare på med fortsättningskurser. Bra lärarplattformar, proffsiga lärare
Detta var nog den enda utbildningen som jag tror kan verkligen utveckla min passion och föra den från hobby till
yrke.
Den aktuella kursen som jag inte hittat någon annanstans.
Möjlighet att läsa på distans och att kunna läsa på kvällstid.
Rätt kurs
Kursutbudet
det var den utbildningen jag ville gå, och jag ville läsa på distans
Att Linnéuniverietet var en av de få skolorna som hade det programet jag vill läsa
Att där var antagningsprov vilket ger en förhoppning om att de som söker, även till en distanskurs, vill gå lika
mycket som jag.
Sannolikhet att bli antagen.
bra tidigare erfarenhet av era kurser. Intressant utbud av kurser som inte finns någon annanstans.
Ämneslärarutb. med svenska som andraspråk som första ämne finns inte i Skåne, så Växjö var närmast min
hemort.
Kursen.
Det var en av få utbildningar i Sverige som riktar in sig på exakt det som jag vill arbeta med.
Att kursen fanns! Och på distans
Kursen gavs bara där ... och så har jag läst massor med poäng hos er tidigare
det enda som var viktigt för mig var möjligheten att läsa en deltids distanskurs i ett ämne som för mig var
intressant. Jag ”hobby-studerar”
kursen var en fortsättning på den kurs jag redan gått
Att man kan läsa kreativt skrivande.
Helst vill jag fortsätta min utbildning i Lund men jag bor i Växjö och vi har jobb här, så det var enklast att börja
studera här och sedan eventuellt byta till Lund.
att rätt kurs ges
För att man var tvungen att göra något
Utbildningen jag läser finns på några få universitet i landet. LNU var mitt förstahandsval för jag trodde jag skulle
ha lättast att få plats där.
Att utbildningen motsvarade mitt intresse och innehöll sådant jag ville lära mig mer om för att kunna hitta ett
passande arbete i framtiden.
Det var bara Linnéuniversitetet som hade den kursen jag ville gå.
Att kunna kombinera 100% arbete, familj och studier. Bor man på en liten ort krävs det att man kan läsa på
distans annars kan inte vidare studier bli aktuellt.
Att klara av studierna.
Kursen fanns på Linnéuniversitetet och inte någon annanstans.
Att det låg i just Kalmar
Där fanns kursen jag ville gå.
distanskurs
bra urval av enstaka kurser som bedrivs som distansundervisning
det var en unik utbildning med en inrikting som inte finns någon annanstans.
kursen verkade bra
Kursen jag går.
Jag sökte efter en speciell kurs som jag kunde läsa på distans, och den fanns vid Linnéuniversitetet.
ikke ”valgt”. Samarbeid på Masterstudiet Norge/Sverige gjør det obligatorisk
Respondenter: 54
Har du saknat någon information som du bedömer
relevant för dina studier vid Linnéuniversitetet?
Nej
Ja
Det var dåligt med information i början, hur man loggade in på Studiearean, hur det funkade med att fixa
passerkort, hur mymoodle fungerade. Första veckan kunde vi i min klass inte ens komma åt vår mapp där
föreläsningar m.m. skulle finnas. Det var access denied...
Information om rätt till stöd för studenter med kognitiva funktionsnedsättningar
nej
Nej
Efter att ha studerat på distans vid annan högskola så tycker jag att lärplattformen som distanskurserna ligger på
inte riktigt är så bra som den skulle kunna vara.
nej
Nej
Att det ligger jätteångt bort och är väldigt svårt att ta sig dit om man inte bor PÅ campus eftersom tågen krånglar
så ofta de kan och vägarna allt som oftast är motsatsen till raka och direkta.
Hur man publicerar studentarbeten; kan ej finna vägen till AKTIVERA REDIGERING...
nej
nej
Nej.
Kanske mer preciserat vad utbildningen går ut på. Datum osv.
Nej
Inte än så länge
all mojlig informatioon sedan kursen borjade har varit bristfallig. Kursansvarig (miguel salinas) har ”glomt” att
informera om moodle, laxon, inlamningsuppgifter, material, angivit fel tider/ undervisningssalar i schemat. himla
mycket onodigt strul faktiskt som har fatt oss elever att bli lidande och kanna oss skyldiga
Nej
Nej.
nej
Vad det egentligen skulle innebära.
Nej
Distanskurser- mycket bra!!
Det var lite klurigt att hitta var man registrerade sej.
Nej.
nej
nope
Nej
Dålig info om skolbyggnader och klassrum vid skolstart, särskilt vid friståendekurs
Jag hade svårt att förstå skillnaden mellan olika skolors designinriktningar och hade önskat att det fanns
information som tex ”Till skillnad från andra designinriktningar så är skillnaden på just den här inriktningen att...”
Att det står mer om vad kursen faktiskt innebär. Jag hade svårt att tolka det då mycket på hemsidan kändes
något flummigt.
Att det var sån extrem bostadsbrist....
Nej.
Nej.
nothing
Nej
Information om stipendier och samarbete med näringsliv t ex i form av praktik eller uppsatsskrivande.
Tidigare information om studiestarten/kurslitteratur/introduktionsveckor
Fler distanskurser i musikområdet
Hade önskat att det framgått tidigare mer specifikt hur den utbildning jag läser ser ut. Anser dessvärre att
utbildningen (Biblioteks- och informationsvetenskap) är helt kass och hade inte valt den om jag visste hur dåligt
upplägget och innehållet är.
Nej
Nej.
Nej
Upprops information var inte lätt att hitta.
nej
nej
Ja. Vad tidigare elever har fått för jobb, vad gör dom nu? Hur många fick jobb inom rätt område? Exempel på vad
man kan jobba som efter utbildningen.
nej
Nej
Nej
Nej
Var man kan låna (ej köpa) seriemagasin som ingår i undervisningsliteraturen.
Nej
Nej
Nej! Tycker jag har blivit väl omhändertagen som student :)!
nej
Information om att kurser slutar erbjudas.
Kursinformation - schema osv fanns inte tillgänglig innan kursstart vilket jag tyckte var synd.
Nej!
Nej.
Nej
Nej men moddle programmet är svårt att förstå sig på
Nej
nej
Nej
Nej
Ja, info från er har varit dålig och ert moodle är det rörigaste system jag någonsin sett.
Jag fick ingen information alls från universitet utan var tvungen att försöka söka upp allt själv, detta gjorde att jag
missade viktiga aspekter utan att veta om det. Jag anser det vara mycket dåligt att tvingas söka upp allt själv.
inte än
Nej.
Ja, anledningen till varför jag blivit avstängd från min kurs, trots att jag gjort uppgifterna som bads om.
nej
nej
nej
Det kan vara svårt att genomskåda hur man kan kombinera kurser som kanske passar ihop.
Nu kanske det redan finns och jag missat den men en intro till MyMoodle
nix
en annan anledning till att jag valde Linnéuniversitet var kurslitteraturen som jag aner välavägd och intressant!
nej!
Bättre litteraturlistor, och bättre synlighet på lnu.se om vad som gäller endast Kalmar/Växjö för t ex
studentboende.
Jag skolar om mig och har för andra gången påbörjat en utbildning här. Jag skulle inte göra det om jag inte var
nöjd med universitetet från början (då Växjö Universitet). Men möjligheten till distansstudierna är den största
bidragande faktorn till att jag kunnat studera under tiden jag arbetat och också vågade ta chansen till omskolning.
Jag känner flera som upplever det samma angående distansmöjligheterna, idag vill man vara rörlig! Alla har inte
heller råd att studera heltid efter många flera års arbetande och familj då blir detta en riktigt bra möjlighet.
Att mitt program, Media Management, har gjorts om inför detta år. All information på hemsidan gällde hur Media
Management sett ut tidigare år, ingenting om att strukturen ändrats. Det är ingenting jag har något emot just nu,
men i början kändes det som att man hade blivit ”lurad” eftersom allt kastats om.
Nej. Jag är nöjd:)
Nej.
nej
Nej
Nja...Känner att jag inte har full koll, men jag har heller inte haft tid att söka informationen. MyModle är heller
inget jag arbetat med tidigare och finner det ngt krångligt. Svårt att ta sig mellan olika delar i hemsidan.
Nej
Nej det gör jag inte.
Nej.
Utnyttjandet av e-learningplattform kan väsentligt förbättras (för distansstudier)
Vart finns alla mikrovågsugnar!?!
Mer information om bostadssökande och hur studentportalen fungerar, till exempel att man måste vara inloggad
exakt 18 eller lite innan för att ha en chans att få ngt.
Tycker att det är väldigt bra med distansstudierna, då man kan lägga upp sin vardag så att det passar in för en.
Så jag skulle finna att det var ra med ännu fler studier/program på distans! Tack så mycket! Ni är fantastiska!
Kanske mer information om kursmaterial som an vara användbart för kurser, mer information om hur man
använder moodle.
Nä, men utbudet av distanskurser är mycket bra vilket var viktigt för mig den här terminen. Läser två kurser på
LNU, och en på ett annat lärosäte.
Informationen om form och design utbildningen var väldigt liten och knapp. Hade velat ha bättre förklaring
Nej
nej
Nej man får ju reda på saker kontinuerligt under tiden som man studerar.
nej
Nej.
det kan vara lite svart att veta var informationen finns eftersom man ska leta bada i mailen, mymoodle, kursblog,
adobeconnect och scond life
nej
Det framgick inte hur mycket materialavgift per termin på designprogrammet, på utbildningens hemsida. Skulle
velat ha lite mer info om hur programmet är upplagt på den sidan också.
nej
nej
nja inget jag kommer på nu
nej
nej
Nope.
nej
Nej
Nej, informationen från lärarna har varit mycket bra.
Interkulturelt samarbeid
Respondenter: 115
Download