Internkom_KOMavd160207_ver2 - Medarbetare

Sida 1 (3)
2016-02-02
Förslag: kommunikationsstruktur vid
kommunikationsavdelningen
Kommunikationsavdelningen bör ha en formell struktur för sin kommunikation,
både intern och externt men också anvisningar om hur vi arkiverar våra dokument.
Nedan är förslag på detta.
Internwebben Medarbetare (statiska sidor)
Stöd och service/kommunikation och marknadsföring
(internt inom Lnu)
Processbeskrivningar, anvisningar, riktlinjer, designmanual m.m.
Organisation/kommunikationsavdelningen
(avdelningens sida)
Presentation av kommunikationsavdelningen, sektionerna samt hänvisning till sidan
på ”Stöd och service
Lnu.se
Organisation/kommunikationsavdelningen
Presentation av kommunikationsavdelningen och sektionerna med personal.
Medarbetargrupper




Hela kommunikationsavdelningen
Sektionsgrupper
Övriga grupper inom kommunikationsavdelningen
Grupper för hela Lnu (utefter behov, se även tidigare grupper)
Möten
Kommunikationsavdelningen (kommunikationschefen leder)
Sektionsmöten (sektionschefer leder)
Gruppmöten (efter behov)
E-post
kommunikationsavdelningen [email protected]
Linnéuniversitetet
Kommuikationsavdelningen
Sida 2 (3)
Förvaring och arkivering för avdelningens dokument
Strukturen av de inledande nivåerna bör vara gemensamma på S samt Box
S:/ (arkiv)
Gör en ny struktur för den nya organisationen.
KOM
KOM/ledningsstöd och systemstöd
KOM/forskningskommunikation
KOM/studentrekrytering och studentkommunikation
Därefter görs mappar efter funktionsområde under respektive sektion.
Gemensamma mappar under KOM: (fyll gärna på)
Avdelningen (mtrl från kom-möten m.m)
Semestrar
Kriskommunikation
Presskommunikation
Rutiner/mallar
Grafiskt material ?
Jourschema ?
Box
Används vid behov under arbetets gång, slutprodukten slutarkiveras sedan på S.
Ansvarig för dokumentet lägger upp på S.
Tidigare kommunikationsgrupper/kanaler
Medarbetargrupper:


















Informatörsnätverket
Fokom
Interninformation
Gruppen för studentkommunikation
Gruppen för studentrekrytering
NyWebb2016
Ny webb - studentbehov
Klarspråk
Tips och trix på Medarbetare
Webb och Polopoly
Forum för kommunikationsfrågor
Forum för evenemangsfrågor
Följ webbutvecklingen vid Lnu
Internationell rekrytering och marknadsföring
Linnéuniversitetet 5 år
Studentrekryterande evenemang
KOM webb
Ny studentwebb
Sida 3 (3)




Pressgruppen
Profilvaror
Storytellinggruppen
Varumärkesgrupp
Gruppansvariga ser över och tar bort om de inte är aktuella.
Övrigt:
[email protected] bör tas bort.