1SO133 - Lnu.se

advertisement
Sida 1 (3)
Växjö 2016-12-08
Välkommen till kursen
”Socialpsykologi och förändringsarbete i arbetslivet”, 7,5 hp (1SO133)
Glöm inte att tacka ”Ja” till kursen hos ”antagning.se”. När du sedan har antagits
efter urval 2 går du in på http://lnu.se/student/ny-pa-linneuniversitetet och skaffar
dig ett studentkonto och registrerar dig på kursen.
Vi vill därmed hälsa dig välkommen till distanskursen ”Socialpsykologi och
förändringsarbete i arbetslivet” som formellt startar måndagen 16 januari 2017.
Det går dock bra att starta studierna några dagar tidigare så snart kursrummet finns
tillgängligt för dig på MyMoodle. Vår förhoppning är att det ska bli en givande och
användbar kurs inom ett angeläget område. Det finns i vårt arbetsliv ett generellt
behov av mer kunskap om hur vi kan främja vårt välbefinnande i våra vardagsliv
liksom på våra arbetsplatser.
Kursen ger grundläggande kunskaper om de socialpsykologiska processer som
avgör hur vi hanterar mellanmänskliga möten och vilka utfall som kommer ur dessa
möten. Kursen fokuserar vidare på förändringsarbete i arbetslivet. Att kunna
hantera förändringsarbete på ett mera framgångsrikt sätt kräver kunskaper om det
möjlighetsfokuserade förändringsarbetet, där berörda individer involveras i och blir
aktiva medaktörer i förändringsarbetet. De ständigt återkommande förändringar
som sker på våra arbetsplatser kan hanteras på ett mera framgångsrikt sätt. Den
här grundläggande kursen är ett bidrag till detta och vänder sig till medarbetare
såväl som till chefer i all form av organiserad verksamhet.
Utbildningen ger utöver det en allmänmänsklig kunskap om hur vi fungerar
tillsamman med andra i våra vardagsliv. En kunskap som kan bidra till att vi kan
undvika konflikter och istället stärka relationer till andra människor i våra liv.
Kursen lyfter även fram betydelsen av att kompetensutveckling och lärande i
arbetslivet sker på ett sätt där medarbetare verkligen sätts i fokus i
lärandeprocessen, och där ledaren intar en mer konsultativ roll. Ledarens mål här
blir att skapa förutsättningar för att medarbetares förståelse av sitt arbete
utvecklas. Inte minst är det betydelsefullt att ta tillvara de starka sidorna som finns
i verksamheten och vidareutveckla dem utifrån den förståelse medarbetarna har
om verksamheten.
Studierna bedrivs helt via Internet och tar sin utgångspunkt i ett antal
instuderingsfrågor som är kopplade till kurslitteraturen. Genom att besvara dessa
instuderingsfrågor förbereder man sig för den obligatoriska skriftliga tentan.
Linnéuniversitetet
Fakulteten för samhällsvetenskap
Telefon 0772-28 80 00 • E-post [email protected] • Lnu.se
Sida 2 (3)
Av samtliga instuderingsfrågor kommer totalt sju frågor av dessa sedan att väljas ut
till skrivningen. På så vis blir tentan mera ett kvitto på att du har tagit till dig
kursinnehållet.
Den skriftliga tentan avslutar kursen och är förlagd till Linnéuniversitetet i Växjö i
slutet av delkursen, lördagen 18 mars 2017, kl. 12.00 – 16.00. Utöver tentan skall
en mindre inlämningsuppgift också skickas in senast 5 februari 2017.
Om du inte har möjlighet att tentera i Växjö kan du kontakta ett närliggande
universitet/högskola, ett kommunalt lärcenter eller liknande. Du måste dock själv
arrangera detta och det handlar naturligtvis om att du måste ”övervakas” under
skrivningen. Du står själv för ev. kostnader förknippade med tentan. Meddela mig
namn på kontaktperson, så tar jag kontakt med personen i fråga och styr upp
examinationen. Om du väljer att själv arrangera tentamen skall du inte anmäla dig
till tentamen på Lnu’s hemsida. Tenterar du i Växjö måste du anmäla dig till
tentan senast 7 mars. Du hittar också tentamenssalen några dagar före tentan på
samma webbsida: https://tentamen.lnu.se/
I övrigt förekommer inga fysiska träffar utan all studieverksamhet sker på distans
och på halvfart (50 % av heltid). Mer information om kursupplägget ges längre
fram på lärplattformen ”MyMoodle”.
Det viktigt att du skaffar dig ett s.k. studentkonto, detta för att du bland annat ska
kunna logga in på den lärplattformen (MyMoodle) samt erhålla studentmail.
Linnéuniversitetet godkänner endast studentmailen, vilket innebär att andra
mailadresser som t e x ”gmail.com”, ”hotmail.com” etc. inte accepteras. Om du
redan nu vill bekanta dig med vad det innebär att studera vid Linnéuniversitetet,
kan du gå in på följande webbsida; http://lnu.se/student/ny-palinneuniversitetet. Här finns den viktigaste informationen.
Som sagt – varmt välkommen till kursen ”Socialpsykologi och förändringsarbete i
arbetslivet” och har du några frågor går det bra att kontakta oss via följande
mejladresser: [email protected] (kursansvarig) eller
[email protected] (administratör).
Mer information
Har du frågor så hör av dig till kursansvarig via e-post eller telefon:
Dan Maspers, [email protected], 0470-70 85 92
Linnéuniversitetets växel: 0470- 70 80 00 eller 0772-28 80 00
På kursens webbplats finner du mer information om kursen:
http://lnu.se/utbildning/kurser/1SO133
Vänliga hälsningar
Dan Maspers & Christine Elingfors
Sida 3 (3)
Download