Du har sökt och är antagen till 1PS600 Psykologi 1

advertisement
Sida 1 (4)
Kalmar 2016-12-01
Varmt välkommen till vår psykologikurs.
Du har sökt och är antagen till 1PS600 Psykologi 1, (30 hp), på Fakulteten
för hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Kursen ger dig 30
högskolepoäng och går på helfart under vårterminen Jag som är ansvarig för
kursen heter Monika Borgö och jag hoppas att vi kommer att få en rolig och
lärorik termin tillsammans.
Kursen består av fyra delar.
1. Vi börjar med en introduktionskurs i fem veckor. Den tar bl a upp
lite om psykologins historia, hur man gör undersökningar och
dessutom en del av vad psykologi kan vara. Det är ett härligt ämne
som innefattar så mycket. I introduktionskursen nosar vi på hur
hjärnan fungerar, hur vi lär, motivation, känslor, stress, hälsa,
personlighet, psykiska sjukdomar och mycket annat.
2. Därefter följer utvecklingspsykologi i fem veckor som handlar om
människans utveckling genom hela livet.
3. Sedan är det är kognitionspsykologi med neurovetenskap, som
behandlar hur hjärnan fungerar, minne, problemlösning, intelligens
mm.
4. Allra sist kommer socialpsykologi, om hur vi fungerar tillsammans i
grupper bl a.
Vi har en grundbok, Holt m fl.: Psychology, som tar upp alla dessa ämnen.
Den kommer vi att använda oss av i flera delkurser. Dessutom har vi andra,
mer specialiserade böcker inom de olika delkurserna.
Kursen är helt nätbaserad. Vi har alltså inga träffar här i Kalmar, utan all
kommunikation kommer att ske via en kurshemsida, där uppgifter läggs ut,
föreläsningar och filmer finns, och där diskussion sker, ett virtuellt klassrum.
Du kommer att få tydliga läsanvisningar och uppgifter kopplade till
litteraturen. All information och alla kursuppgifter kommer att finnas på
kurshemsidan. Du kommer att bli kopplad till den sidan när du har hämtat
Linnéuniversitetet
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Telefon 0772-28 80 00 • [email protected] • Lnu.se
Sida 2 (4)
ditt studentkonto och registrerat dig. Allmän information hittar du där under
rubriken Kursdokument hela kursen. Den mer specifika informationen för
varje delkurs hittar du under Kursdokument under respektive delkursrubrik.
Hur du skaffar studentkonto och registrerar dig får du information om i det
allmänna välkomstbrev du får från Linneuniversitetet. All information finns
också här: lnu.se/ny-student
Så här får du tillgång till kursens sida i Mymoodle
1. Hämta ut ditt studentkonto och registrera dig på kursen
2. Gå till adressen lnu.se/student/ och logga in med dina
studentkontouppgifter.
3. Du kommer att se de kurser du är registrerad på i din kurslista så fort
de är tillgängliga. Den här kursen heter 17VT-1PS600-Psykologi 130hp-Kalmar-Distans-100%. Du kan också logga in direkt
på https://mymoodle.lnu.se
På den kurshemsidan kommer jag att lägga ut all information om kursen, de
uppgifter som ska göras och hemtentamen. Där kommer också att finnas
läsanvisningar och inlämningstider. Jag skickar med litteraturlistan så att du
alldeles säkert har den aktuella listan. Den finns också i kursplanen.
Kursen startar måndagen 16 januari och slutar söndagen 4 juni 2017. Jag
lägger ut alla uppgifter allteftersom de blir klara, så du kan börja med kursen
så fort du kommit in på kursens hemsida på Mymoodle och får tillgång till
uppgifterna. Det blir inget ”upprop” utan du registrerar dig och sätter igång
att läsa och göra uppgifterna.
Jag besvarar med glädje alla dina frågor. Det är bara att maila eller ringa till
mig.
Monika Borgö [email protected] tel 0480-446951 eller 076 214 08
Meddela om du inte kommer att påbörja kursen.
Om du väljer att inte påbörja kursen vill vi gärna att du meddelar oss det så
att vi snabbt kan fylla din plats. Det är många som vill läsa psykologi.
Kontakta mig [email protected] eller David Izadi [email protected]
De sakerna du ska göra innan du kan påbörja kursen är alltså:
 Skaffa studentkonto
 Registrera dig
 Gå in på kursens hemsida i Mymoodle och hämta uppgifter
Sida 3 (4)
Det kan vara lite svårt att nå mig veckorna före kursstart, men mail är det säkraste
sättet. Jag kommer att befinna mig i Indien. Förhoppningsvis kommer jag åt min
mail lite då och då och kan besvara era eventuella frågor.
Varmt välkommen till en spännande kurs !
/ Monika
Kurslitteratur Litteraturförteckning
Delkurs 1 Allmän ämnesintroduktion 7,5 hp Obligatorisk litteratur
Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. (senaste upplagan)
Psychology: The Science of Mind and Behaviour. McGraw Hill. (Används i flera delkurser)
Magnusson, E. (senaste upplagan). Psykologi och Kön: Från könsskillnader till genusperspek
tiv. Natur och Kultur. (Används i flera delkurser).
Delkurs 2 Utvecklingspsykologi 7,5 hp Obligatorisk litteratur
Belsky, J. (senaste upplagan). Experiencing the Lifespan. New York: Worth Publishers Inc.,
U.S
Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. (senaste upplagan)
. Psychology: The Science of Mind and Behaviour. McGraw Hill. (Används i flera delkurser)
Magnusson, E. (senaste upplagan). Psykologi och Kön: Från könsskillnader till genusperspek
tiv. Natur och Kultur. (Används i flera delkurser).
Delkurs 3 Kognitionspsykologi med neurovetenskap 7,5 hp
Obligatorisk litteratur
Groome. D. (senaste upplagan): Kognitiv psykologi: processer och störning.
Studentlitteratur AB.
Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. (senaste upplagan)
Psychology: The Science of Mind and Behaviour. McGraw Hill. (Används i flera delkurser).
Magnusson, E. (senaste upplagan). Psykologi och Kön: Från könsskillnader till genusperspek
-tiv. Natur och Kultur. (Används i flera delkurser).
Delkurs 4 Socialpsykologi 7,5 hp Obligatorisk litteratur
Myers, D. (senaste upplagan). Social Psychology. McGraw Hill.
Sida 4 (4)
Magnusson, E. (senaste upplagan). Psykologi och Kön: Från könsskillnader till genusperspek
tiv. Natur och Kultur. (Används i flera delkurser).
Kursansvarig
Monika Borgö
0480-44 69 51
076 2140856
[email protected]
Download