Välkommen till Pedagogik II och Arbetslivspedagogik

Sida 1 (2)
Växjö 2016-12-03
Välkommen till Pedagogik II och Arbetslivspedagogik - lärande,
utveckling och ledarskap i organisationer II, 30 högskolepoäng
(1PE701 och 1PE501, 100%)
Du har sökt och blivit antagen till Pedagogik II eller Arbetslivspedagogik - lärande,
utveckling och ledarskap i organisationer II, 30 högskolepoäng på fakulteten för
samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Med detta vill vi hälsa dig varmt välkommen och
ge dig lite kort information inför starten i vår.
Introduktionsmöte
Introduktion för kursen som helhet samt för första delkursen har vi den 17 januari 10.1512.00 i Sörgården J1086. OBS! Om du inte kan närvara och du inte anmält förhinder
erbjuder vi din plats till en reserv. Introduktionsmötet är obligatoriskt, liksom introduktionen
till varje delkurs. I övrigt framgår av schema och/eller studiehandledning vilka tillfällen som
är obligatoriska.
Kursen genomförs som helfartskurs vilket innebär ca 40 timmars arbetsvecka. De flesta
veckorna är det två lärarledda träffar per vecka i form av seminarier och workshops. Utöver
detta tar du del av inspelade föreläsningar/genomgångar via lärplattformen MyMoodle, samt
arbetar i studiegrupp samt individuellt med uppgifter och litteratur.
Vi lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte mellan studenter och vill ge alla våra studenter
tillgång till en varierad lärmiljö. Både helfartskurser och halvfartskurser erbjuder därför både
fysiska möten på campus, inspelade föreläsningar och diskussionsforum samt emötesverktyg i lärplattformen.
Lärplattform och e-möte
I kursen används lärplattformen MyMoodle. Du kan komma in som gäst i ditt klassrum fram
till kursstarten via länken: https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=23743 Lösenord:
stegtvå. Så snart du registrerat dig på kursen och fått ett studentkonto kan du logga in med
ditt studentkonto direkt i MyMoodle eller via Lnu.se/Student (se vidare information du fått
med ditt antagningsbesked om hur du registrerar dig, skaffar studentkonto och använder
Lnu.se/Student).
All kommunikation mellan lärare och studenter sker genom MyMoodle. I ditt klassrum på
MyMoodle finns redan nu preliminärt schema, kursplan med litteraturlista mm. Det är också
via MyMoodle som du får tillgång till inspelade föreläsningar, information och material från
lärarna och också samarbetar med din studiegrupp, lämnar in inlämningsuppgifter o.s.v. OBS
att ditt fullständiga schema enbart finns i ditt Moodleklassrum (det schema som finns på
lnu.se/student innehåller enbart centralt bokade lokaler)
Håll koll på Nyhetsforum där kommer alla aktuella och akuta meddelanden som t.ex.
lokaländringar eller inställda tillfällen. Kom ihåg att du behöver bevaka MyMoodle och din
[email protected]
Marie Joelsdotter Hallbäck
Universitetsadjunkt
0772-28 80 00 Telefon
Institutionen för pedagogik
0470-70 83 91 Direkt
Lnu.se
Adress Linnéuniversitetet, Universitetsplatsen 1,
351 95 Växjö
Besöksadress Pelarplatsen 7, Växjö
Sida 2 (2)
studentmail dagligen. Frågor till kursledningen ställs med fördel i MyMoodles forum med
samma namn om de inte är privata då funktionen Meddelande i MyMoodle är att föredra.
E-mötesplattformen Adobe Connect kan användas för de studiegrupper som vill träffas
utöver schemat. För att delta i möten i Adobe Connect behöver du tillgång till dator med
headset och webbkamera samt internetanslutning (OBS inbyggd högtalare/mikrofon fungerar
inte i Adobe Connect). I MyMoodle finns utförligare information och guide till hur du
förbereder dig inför e-möten. Gå igenom informationen och prova din utrustning i god tid.
Litteratur
Litteratur för första delkursen bör du skaffa dig till kursstart så att du kommer igång med
studierna direkt. Du hittar litteraturlistan i kursplanen som finns som bilaga i detta brev.
Vänta dock med att skaffa litteratur till senare delkurser.
Mer information
Har du frågor så hör av dig till kursansvarig via e-post eller telefon:
Marie Joelsdotter Hallbäck, [email protected], 0470-70 83 91
Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00
Med vänlig hälsning
Marie J Hallbäck