Växjö 2011-12-13

advertisement
Sida 1 (2)
Kalmar 2017-06-13
Välkommen till kursen Strategisk kommunikation (15hp)
Du har sökt och blivit antagen till 1MK172, Strategisk kommunikation (15hp) på Fakulteten
för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Med detta brev vill vi hälsa dig varmt
välkommen och ge dig lite kort information inför terminsstarten.
Introduktionsmöte
Höstterminen 2017 börjar 28 augusti 2017 och kursen Strategisk kommunikation (15hp)
består av två delkurser som sträcker sig över tio veckor vardera.
Kursen inleds med delkurs 1 Introduktion till MKV 7,5hp som startar måndagen den 28
augusti 2017. Det kommer inte att hållas något upprop den dagen, men däremot är det viktigt
att du skickar in ett brev till den första delkursens sida på webbplattformen MyMoodle, där
du meddelar att du avser att gå kursen, mer om det nedan.
Kurssidan på MyMoodle kommer att vara tillgänglig i samband med kursstarten. Du behöver
med andra ord inte passa någon tid för kursstarten måndagen den 28 augusti 2017.
Skaffa studentkonto och registrera dig
Du behöver ha ett studentkonto för att kunna registrera dig. På Lnu.se/nystudent finns
information om hur du gör. Registrering krävs för att du ska kunna påbörja den utbildning
som du har blivit antagen till.
Ni behöver dels registrera er på kursen och det sker från lnu.se/student och därtill behöver ni
visa aktivitet i just den kursen ni läser, d.v.s. i delkurs 1 för 1MK172.
Obs! Om du som registrerad student inte har varit aktiv under kursens tre första veckor (kl.
16.00 den 15 september 2017) förutsätter vi att du inte har för avsikt att genomföra kursen.
Vi lägger då in ett avbrott på kursen. Detta för att vi behöver veta hur många aktiva studenter
som vi har på varje kurs och för att eventuellt kunna erbjuda platsen vidare till en annan
person som gärna vill läsa kursen.
Du visar din aktivitet genom att skicka in ett brev före ett visst datum (som inträffar före det
att de tre inledande veckorna av kursen har passerat) till en särskild inlämningspostlåda på
den första delkursens plats i MyMoodle. I brevet skriver du ditt namn och meddelar din
avsikt att gå kursen. Instruktioner om detta kommer du även att finna på den första
delkursens sida i MyMoodle. Lämnar du in examinationsuppgift 1till första deadline så visar
du istället på så vis aktivitet i kursen.
Lärplattform
Den här kursen använder en lärplattform som heter MyMoodle. Du hittar den här:
https://mymoodle.lnu.se/
Linnéuniversitetet
Fakulteten för Konst och Humaniora
Telefon 0772-28 80 00 • [email protected] • Lnu.se
Sida 2 (2)
Logga in som student.
Kursen tillhör fakulteten för konst och humaniora, institutionen för medier och journalistik
samt ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Kurssidan kommer att finnas tillgänglig i
samband med kursstarten.
Här hittar du mer information om vad som gäller för dig som student vid Linnéuniversitetet:
https://lnu.se/student
https://lnu.se/utbildning/innan-du-borjar/
Universitetsbibliotekets informationssida för distansstudenter hittar du via följande länk:
https://lnu.se/ub/kontakt-och-service/Universitetsbibliotekets-distansservice/
Litteratur
Kurslitteraturlistan hittar du i kurs-/ och utbildningsplanen som finns här:
Kurs- och utbildningsplaner
Skriv in kurskod (1MK172) eller kursnamn i sökfältet för att få fram aktuell kursplan. Om
det finns flera versioner ska du välja den senaste versionen.
I litteraturlistan finns det böcker listade under tre slags rubriker. Ni förväntas läsa all
litteratur som finns listade under obligatorisk litteratur. Det finns två böcker av Falkheimer
och Heide med liknande titlar, till delkurs 1 är det boken Strategisk kommunikation: en
introduktion som ni förväntas läsa. Böcker under rubriken referenslitteratur kan betraktas
som lästips om ni vill läsa mer utöver den obligatoriska litteraturen. Under rubriken övrig
litteratur listas böcker som är användbara under denna kurs och på andra kurser inom
akademin.
Ni förväntas följa struktur och formalia som används inom akademin när ni skriver texter, t
ex skriftliga examinationsuppgifter, i kursen. De böcker som finns listade under övrig
litteratur kan vara användbara för at t ex se hur referenser, citat och referenslista skrivs på ett
korrekt sätt.
Mer information
Har du frågor så hör av dig till den kursansvarige:
Sara Hamqvist, [email protected] (kursansvarig för delkurs 1)
Fredrik Hertzman, [email protected] (kursansvarig för delkurs 2)
Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00
Administratörer: Seida Matic, [email protected] och Eva Persson, [email protected]
Vid frågor under semestertider, kontakta kansliet vid Fakulteten för konst och humaniora:
[email protected]
Med vänlig hälsning
Sara Hamqvist med kollegor
Download