Slide 1 - CoursePress

advertisement
Välkomna tillbaka!
Kursintroduktion
Brukarorienterad design
Välkomna!
•Lärare på kursen
• Morgan Rydbrink
• Patrik Brandt
• Finns på Kalmar Nyckel
• Telefon
• Direkt: 0480 – 49 77 23
• Mobil: 0731 – 56 50 69
• E-post: [email protected]
• Skype: cervidon
• Facebook
Allmänt om kursen
•15 hp på helfart
•Löper över 10 veckor
•Lärare i kursen
• Kursansvarig: Morgan Rydbrink
• Patrik Brandt
•Kurslitteratur
•Lärplattform
• https://coursepress.lnu.se/kurs/brukarorienterad-design/
Praktiska fakta
•Gå in på kursens hemsida och bekanta er med
denna
•Beställ kurslitteratur om ni inte gjort detta
•Kursregistrering på LADOK
•Håll er uppdaterade via e-post och kurshemsidan
Kursmoment
1.
2.
3.
4.
Tema 1 Tillgänglighet
Tema 2 Kommunikation och samarbete genom IT
Tema 3 Kognitionsvetenskap
Individuell projektuppgift
Genomförande
•Vecka 36-41
• Varje team tar två veckor
• Varje vecka har en till två föreläsningar
• Varje set om föreläsningar har en tillhörande
uppgift
•Vecka 42-45
• Individuellt arbete
• Väver ihop de tre teman
• ”Dugga”
• Bearbetning, jämförelse och analys
• Opponering
• Varje vecka handledning
• Även ni studenter bollar idéer med
varandra
Vad händer första veckan?
•Kursintroduktion
•Första föreläsningen: Tema 1 Tillgänglighet
föreläsning 1 och 2
•Seminarium
Välkomna tillbaka!
Download