U1 19-20 nov 2011

advertisement
Inbjudan till Utbildning med Göteborgs Badmintonförbund
Instruktörsutbildning U1
U2
Vi tar emot max 20 deltagare, anmälan registreras i turordning.
För vem
För ledare och tränare samt spelare som är intresserade av att verka som
instruktör speciellt inriktad mot barn och ungdomar.
Innehåll
*Barns fysiska & psykiska utveckling
*Ledarskap
*Teknik/Metodik
När
Tid
Lördag 19 november– söndag 20 november 2011
09,00 – c:a 16,00 båda dagarna
Kursplats
Gamlestadshallen
Kursledare
Lalle Sologub och Claes Johansson
Anmälan
Senast 8 november med namn,klubb & e-post adress till :
Ewa-Lotte Sohlström 0706-645 20 37 / [email protected]
Vid återbud måste vi tyvärr debitera avgiften för föreläsaren. c:a
600:- / person
Avgift
1700:- i kursavgiften ingår kurslitteratur samt fika och lunch.
Kurslitteratur: Teknik för badminton, Idrottsledare för barn och
ungdom & Grundläggande taktik i singel DVD.
Avgiften betalas in på vårt Pg 24 37 50-7
Kallelse
skickas med e-post.
Frågor
Kurs innehåll: [email protected]
övriga frågor: Ewa-Lotte Sohlström 0706-452037 /
[email protected]
Download