Teknik v47 ht13, 7A och 7B

advertisement
Planering NO 7B, v51 (fortsättning v2, 2014)
Kemi/Biologi
Utdrag ur Lgr11, centralt innehåll, kemi
Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och
oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom
kemiska reaktioner.
Kemins metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande
och utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Utdrag ur Lgr11, centralt innehåll, biologi
Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och
samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om
biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen
i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
Planering av veckan
Måndag
Skolan
Syra/Bas
Laboration
indikator
Övrigt
arbete
Hemuppgift
Skriva
labrapport
Repetition av kemi v51
Syra
Bas
Indikator
pH
Atom
Försurning
Arbete med texter
Laborationsrapporter
Tisdag
Sammanfatta
texter i bok
Laboration
pH
Hemuppgift
Skriva
labrapport
Onsdag
Torsdag
Fredag
Laboration
Separering
Städ och mys
Avslutning
Hemuppgift
Skriva
labrapport
Download