ENSPs Aten-deklaration 2009

advertisement
EUROPEAN NETWORK FOR SMOKING PREVENTION
RESEAU EUROPEEN POUR LA PREVENTION DU TABAGISME aisbl
ENSPs Aten-deklaration 2009
Återigen har det på ENSPs möte i Aten bekräftats av framstående
tobakspreventionsexperter att miljöer utan totalt rökförbud inte skyddar
individens hälsa eller påverkar rökbeteendet i tillfredsställande grad.
Mötet presenterade vetenskapliga bevis för att lagstiftning för helt rökfria
miljöer gynnar hälsan genom att minska risken för hjärtattacker, förbättra
luftvägshälsan och förebygga cancer. Det bekräftades också att
ventilation inte kan utgöra en tillräckligt bra lösning på problematiken.
De positiva hälsoeffekterna, skyddet av miljön och säkerställandet av ren
luft ger säkerhet och hälsa på arbetsplatser och bidrar till att minska
ojämlikheter i samhället.
ENSP uppmanar alla Europas länder att prioritera tobaksförebyggande
verksamhet och
fullgöra sina
förpliktelser
mot WHOs
Tobakskonvention och EUs rekommendationer genom att introducera
lagstiftning för helt rökfria miljöer.
Aten den 31 oktober 2009
144 Chaussée d’Ixelles 1050 Bruxelles – Belgium
Tel : + 32 2 230 65 15
Fax : + 32 2 230 75 07
e-mail: [email protected] internet: http://www.ensp.org
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards