ADRESS SYSTEM Finland

advertisement
Nordisk adressemøde 2007 på Færøerne
Landsrapport
FINLANDS ADRESS SYSTEM
2007
Rolf Ahlfors
BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN
Finland
Torshavn 29 – 30 maj
Reliable Service Centre for the Information Society
Användning av adresser i Finland
MER ÄN 25 MILJ. GÅNGER PER DAG
•
•
•
•
Finlands Post: 8 milj. Per dag
Transport och trygghetssektorn: 2- 4 milj.
Folkbokföring: 0,5 millions
Enskilda företag, komerciell användning : ?
• Olika typer av adresser: telefax, e-mail, ortsnamn, . . .
• för identifiering: personer, platser, företag, . .man kommer
ihåg adresser bättre en koder
Användningen av adresser
ETT SYSTEMATISKT OCH EFFEKTIVT SÄTT?
Reliable Service Centre for the Information Society
ADRESS SYSTEM I FINLAND
Partners
Kommunerna
-
Adress system på kommunal nivå
Basen för alla riksomfattande adress system
Befolkningsregistercentralen
Adresser för varje byggnad och lägenhet
Finlands Post
Postdistrikt med postnummer, postutdelning
Lantmäteriverket
Digitala grundkartan med Finlands vägnät
Vägverket
Digiroad, Finlands vägnät med detaljerade
uppgifter för trafikpanering
Reliable Service Centre for the Information Society
ADRESS SYSTEM
Finland 2007
BEFOLKNINGDATASYSTEMETS ADRESSER: Kvalitet
Typ av byygnad
Antal
Bostadsbyggnader
Sommarstugor
Byggnader (verksamhet)
Övriga byggnader
1300 000
500 000
200 000
1100 000
Adress data med koordinater
enligt JHS106-Postadress rekom.
98 %
72%
88%
67%
Totalt
3 100 000
84 %
Totalt ligger 94 % av alla byggnader inom de digitala fastighetsgränserna.
________________________________________________________________
Posten delar ut närmare 3 miljarder post årligen och adresserna uppfyller
Postens krav till 97%.
Reliable Service Centre for the Information Society
ADRESS SYSTEM
Finland
INSPIRE – direktivet
Finland har en nationell GIS – strategi
Leds av GIS delegation, med ca. 15 medlemmar från olika GISaktörer
Fyra arbetsgrupper
- Meta data
- Harmoniserings gruppen
- GIS-service
- Utbildnings och forskningsgrupp
Den nationella behandlingen av INSPIRE- direktivet har påbörjats
Se www.patine.fi
Reliable Service Centre for the Information Society
ADRESS SYSTEM
Finland
Kommunens adress system –
anvisningar och rekommendationer
Den svenskspråkiga upplagan publicerades mars 2007
Detaljerade och ny anvisningar:
- Byggnader med flera adresser
- Adresser för byggnader på holmar som saknar ett vägnät
- Rekommendationer för adresser ute i terrängen
- Vid kommunsammanslagning
Reliable Service Centre for the Information Society
ADRESS SYSTEM
Finland
SÄKERHETS / TRYGGHETS SEKTORN
En massanvändare av adresser
En samarbetspool grundades år 2006: polisen, räddningsväsendet,
nödcentralen, gränsbevakningen, tullen, socialvården, etc.
Polisens Data administrations central i Rovaniemi har de viktigaste
riksomfattande GIS-material och ansvarar för utvecklingen av en
gemensam GIS-databas för hela säkerhets sektorn
- ett riksomfattande GIS-material innehåller digitala kartor, olika
register, inklusive sjökartor osv. Obs innehåller ej personuppgifter.
- ett omfattande feedbacks system för korrigeringar är under
planering.
- hela användningen i ett slutet nätverk: Tetra
Reliable Service Centre for the Information Society
ADRESS SYSTEM
Finland
Befolkningsregistercentralen ansvarar för Byggnads och bostads
registret med adresser och koordinater för varje byggnad
Användningen av befolkningsdatasystemets adresser med
koordinater ökar och blir mera mångfaldigt.
- Trygghetssektorn
- IGGLO, ett privat fastighetsförmedlingsbostad har fått rätt att
byggnadsuppgifter ( endast höghus och radhus) och adresser med
koordinater. www.igglo.fi
- flyttningsanmälan via Internet något över 30 % av alla flyttningar
- en sin helhet är kunderna nöjda med kvaliteten
Reliable Service Centre for the Information Society
ADRESS SYSTEM
Finland
BEHOV
• En mera detaljerad adress standard
• Entydiga adresser även för verksamhetslokaler
• Bättre kvalitet på alla nivåer
• Misslyckad / brokig prispolitik i synnerhet gällande
tjänster till den privata sektorn. BRC:s prissättning för
hög, Digiroads prisnivå lämplig!.
• Det saknas ett allmänt förståelse gällande utvecklandet
av ett adress system. Utvecklingen sker mycket långsamt
för närvarande.
• Posten och Befolkningsregistercentralens samarbete
gällande postnummer, adresser och kartor mera effektiv
• En ”herre” för koordinering av en helhetsutveckling
Reliable Service Centre for the Information Society
Tack, ytterligare information
Rolf Ahlfors
Information Service Manager
Befolkningregistercntralen
Box 70
FIN-00581 Helsingfors
FINLAND
www.vaestorekisterikeskus.fi
www.maanmittauslaitos.fi
www.tiehallinto
www.posti.fi
Tel. + 358 9 2291 6700
Fax + 358 9 2291 6716
[email protected]
Population Register Centre
National Land Survey
the National Road Administration
Finland Post
Reliable Service Centre for the Information Society
Download