Space Roll - Knauf Insulation

November 2012
Space Roll
Till väggar, golv och tak
Beskrivning
Space Roll är en flexibel, lätt, glasullsrulle med låg täthet och hög rivhållfasthet.
Applikation
Space Roll är en isoleringsskiva avsedd för allmän användning till värme och akustisk
isolering, som passar för användning till en rad olika applikationer.
Normer
Space Roll är en ej brännbar oorganisk glasull, som definieras som mineralull i
EN ISO 9229 och tillverkas enligt kvalitetsförsäkringsnormen EN ISO 9001 och
produktnormen EN 13162.
Hållbarhet
Space Roll är rötbeständig, uppmuntrar inte skadedjur eller växt av svamp, mögel
eller bakterier; den är luktfri och icke-hygroskopisk.
Prestanda
Värme
Space Roll har ett värmemotstånd på
0.039 eller 0.037 W/mK.
Brand
Space Roll brandklassificeras som
Euroklass A1 till EN ISO 13501-1.
Akustik
Space Roll har utmärkt ljudabsorption.
Fördelar
• Euroklass A1 till EN ISO 13501-1
• Låg vikt och ekonomiskt isoleringmaterial
• Utomordentligt hög rivhållfasthet
• Ger värme och akustisk prestanda
• Snabbt och lätt att använda och installera
• Enkel och behaglig att hantera
Space Roll
Knauf Insulation mineralullsprodukter
Ångmotstånd - motståndsförmåga
Space Roll har minimalt motstånd till genomgång av vattenånga och ett
ångmotstånd på 7,00 MN.s.g.m.
med ECOSE® Technology använder en
revolutionerande, bio-baserad, formaldehydfri bindemedelsteknologi, baserad på snabbt
Miljömässig
Space Roll är fri från klorflourkarboner, klorflourkolväten och eventuella
andra material med potentiell ozonnedbrytning vid dess tillverkning och
innehåll, och utgör inte något känt miljöhot. Space Rolls tillverkning har låg
påverkan på miljön och klassificeras som noll ozonnedbrytande potential
och noll global uppvärmningspotential.
förnyelsebara växtbaserade råmaterial
Hantering och förvaring
Space Roll är lätt att hantera och installera, den har låg vikt och är lätt att
skära till vid behov. Den förpackas i polyetensäckar som är konstruerade
bara för kortsiktigt skydd. För långsiktigt skydd bör produkten antingen
förvaras inomhus eller täckas över och inte ligga på marken. Space Roll bör
inte utsättas permanent för väder och vind.
och ger ännu bättre miljömässig hållbarhet
Tjocklek
Värmeledning
Värmemotstånd
Bredd
Längd
m2 per
förpackning
(mm)
(W/mK)
(m2K/W)
(mm)
(mm)
(m2)
45
0.039
1.15
2 x 565
19840
22.42
70
0.039
1.75
2 x 565
16000
18.08
95
0.039
2.40
2 x 565
11700
13.22
Space Roll
120
0.039
3.05
2 x 565
9300
10.51
145
0.039
3.70
2 x 565
7400
8.36
170
0.039
4.35
2 x 565
6500
7.35
195
0.039
5.00
2 x 565
5400
6.10
195
0.037
5.25
2 x 565
4300
4.86
Alla mått är nominella. Varje rulle är skuren så att den kan delas i 2 rullar med bredden 565 mm, eller användas som en rulle med bredden 1130 mm
istället för petrokemiska. Det reducerar
energianvändningen i produktionsprocesen
och ger produkten en unik miljömässig
hållbarhet. Teknologin har blivit utvecklad för
Knauf Insulations glas- och stenullsprodukter
utan att det påverkar termiska-, akustiska-,
eller brandegenskaper. Isoleringsprodukter
med ECOSE® Technology innehåller inga
syntetiska färgämnen, den bruna färgen är
helt naturlig.
Knauf Insulation
Box 184
401 23 Göteborg
Sverige
Tel: 020 313 535
Fax: 00 46 317737075
E-post: [email protected]
För information om din närmaste kontakt på
Knauf Insulation, vänligen ring ovanstående
nummer
Ref: KINE1425DAT - V1112
För ytterligare information gå till
www.knaufinsulation.se
Med ensamrätt, inklusive fotomekanisk reproduktion och förvaring i elektroniska medier. Kommersiell användning av de processer och arbetsaktivteter som presenteras i detta dokument är förbjudet.Yttersta
noggrannhet har iakttagits vid sammanställning av information, texter och illustrationer i detta dokument. Trots det kan fel inte helt uteslutas. Utgivare och redaktörer accepterar inte något juridiskt ansvar eller
någon ansvarskyldighet av något slag för felaktig information och följderna därav. Utgivare och redaktörer är tacksamma för förbättrande förslag och att eventuella felaktigheter påpekas.