Varför får barn antikroppar mot sina beta celler?

advertisement
Varför får barn antikroppar mot sina
beta celler?
Åke Lernmark
The Environmental Determinants of Diabetes in the Young
Autoantikroppar
•  Reagerar med egna an*gen. –  GAD65 –  IA-­‐2 –  Insulin –  ZnT8 •  Protein i beta cellerna. •  GADA, IA-­‐2A, IAA analyseras mellan varje besök. ZnT8A kommer. ALLA TEDDY BARN ÄR NU
TVÅ ÅR GAMLA.
GADA, IA-2A OCH IAA HAR
ANALYSERATS.
VARJE LINJE ÄR ETT BARN.
TEDDY BESÖKET ÄR MARKERAT:
-  FÖRSTA BESÖKET VID TRE
MÅNADERS ÅLDER
- SISTA BESÖKET INNAN DIABETES
DIAGNOSIS.
TOTALT FICK NIO TEDDY BARN
DIABETES INNAN TVÅ ÅRS ÅLDER.
BARA EN (9 MÅN) VAR ALLVARLIGT
SJUK.
GADA
IA2A
1500
441275 M
Units
Units
145555 F
160355 M
1000
145555 F
160355 M
800
0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
0
84
0
6
12
18
24
30
36
48
54
60
66
72
78
0
84
0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
Age (months)
IAA
IA2A
4000
400
0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
1000
800
40
30
20
505555 M, A
523955 M, B
528235 F, A
548585 F, B
400
200
0
50
462825 F, A
600
84
107505 M, A
145945 F, C
205355 F, A
310025 M, A
332945 M. B
353575 M, A
363995 F, A
370875 M, A
383055 M, A
446905 F, C
462825 F, A
505555 M, A
523955 M, B
528235 F, A
548585 F, B
60
Units
1200
505555 M, A
523955 M, B
528235 F, A
548585 F, B
200
107505 M, A
145945 F, C
205355 F, A
310025 M, A
332945 M. B
353575 M, A
363995 F, A
370875 M, A
383055 M, A
446905 F, C
1400
Units
600
70
2000
1600
107505 M, A
145945 F, C
205355 F, A
310025 M, A
332945 M. B
353575 M, A
363995 F, A
370875 M, A
383055 M, A
446905 F, C
462825 F, A
800
0
42
Age (months)
1000
Units
332905 M
10
GADA
0
6
12
18
24
30
Age (months)
36
42
48
54
60
66
72
78
10
0
84
0
6
12
18
24
30
GADA
36
42
48
54
60
66
72
78
84
Age (months)
Age (months)
IA2A
1500
IAA
4000
70
2000
1600
514885 M, A
1000
514885 M, A
409975 F, A
514885 M, A
409975 F, A
1400
300855 M, B
800
210915 F, B
700
120545 M, A
400
300855 M, B
210915 F, B
120545 M, A
Units
500
409975 F, A
50
210915 F, B
1200
600
60
300855 M, B
Units
900
Units
386455 F
400
1500
1000
800
120545 M, A
40
30
600
20
300
400
200
10
200
100
0
160355 M
20
Age (months)
6 years 145555 F
332905 M
200
2.5-­‐4.5 years 195915 M
40
30
386455 F
600
332905 M
200
0
411655 F
50
411655 F
386455 F
400
348815 F
348815 F
195915 M
195915 M
600
441275 M
60
441275 M
1200
411655 F
129845 M
129845 M
1400
348815 F
800
70
2000
1600
129845 M
Units
1000
<2 years IAA
4000
0
6
12
18
24
30
36
42
48
Age (months)
54
60
66
72
78
84
0
0
6
12
18
24
30
36
42
48
Age (months)
54
60
66
72
78
84
0
0
6
12
18
24
30
36
42
48
Age (months)
54
60
66
72
78
84
VARFÖR UTVECKLADES
AUTOANTIKROPPAR?
Blodprover och bajsprover innan upptäckt av
autoantikropparna tas fram ur biobanken.
Kontroller: “matchade” barn utan autoantikroppar
1)  Virus eller bakterier?
2)  Kost?
3)  Vitaminer, anti-oxidanter, fettsyror?
The Environmental
Determinants of Diabetes in the Young
Virus eller bakterier? MIT
Boston, MA
TEDDY kontrakt – minst 32 miljoner kr
Bestämma generna i samtliga
bakterier i barnens bajsprov.
Bestämma generna i samtliga virus .
The Environmental
Determinants of Diabetes in the Young
Kost? Genome Center – UC Davis
451 Health Sciences Drive
University of California, Davis
Davis (CA)
TEDDY kontrakt – minst 24 miljoner kr
Bestämma metaboliter – ämnesomsättningsprodukter – i barnens serumprover.
Kända och okända metaboliter.
Vitaminer och annat? 25,hydroxyvitamin D,
Fett syror röda blodkroppar
Plasma carotenoids
α- and γ-tocopherol,
Plasma Vitamin C (askorbinsyra),
Selenium i tånaglarna,
Nitrat & nitrit i vattenprovet,
Zink i vattenprovet.
Vitaminer och annat? 25,hydroxyvitamin D,
Fett syror röda blodkroppar
Plasma carotenoids
Helsingfors
α- and γ-tocopherol,
Plasma Vitamin C (askorbinsyra),
Selenium i tånaglarna,
Nitrat & nitrit i vattenprovet,
Zink i vattenprovet.
NyM i TEDDY. Analyser: påbörjas till sommaren!
ZnT8 antikroppar: har påbörjats.
Föräldrar- och syskonprover: påbörjas nu.
Antikroppar analyseras av TEDDY lab.
HLA risk: ny analys. Svar senare.
The Environmental
Determinants of Diabetes in the Young
TEDDY – världens bästa och största
studie att ta reda på varför barn får
autoantikroppar mot sina betaceller.
•  SVERIGE ÄR BÄST I ALLA GRENAR!
•  GRATTIS!
•  STORT TACK!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards