Gastrointestinal cancer

advertisement
Gastrointestinal cancer
Esofagus, ventrikel, tunntarm, pancreas,
lever, gallvägar, colon, rectum, anus
9.000 fall/år i Sverige
6.000 dödsfall/år
april-07
Åke Berglund
Övre
Gastrointestinal cancer
Esofagus, ventrikel, tunntarm,
pancreas, lever, gallvägar
4.000 fall/år i Sverige
>3.000 dödsfall/år
okt-07
Åke Berglund
Övre GI ca sammanfattning
• Esofagus, ventrikel, gallvägs, lever och
pancreasca
• Åldermannens cancer
• Symptom tyder ofta på avancerad sjukdom
• Adenocarcinom
• Kirurgi viktigast men ofta spridd sjkdm
• Låg cytostatika och strålkänslighet
1
Övre GI ca sammanfattning
• Palliativ cytostatikabehandling vid
avancerad övre GI cancer dubblerar
överlevnaden från ca 3-4 mån till 6-8 mån
• Få framsteg och uppgivenhet
Esofaguscancer
• 400 nya fall/år
• Rökning, alkohol, övervikt och reflux är
kända riskfaktorer
• Kirurgi, strål- och cellgiftsbeh kan
övervägas både vid primärbeh samt
palliation.
• 15% 5års överlevnad
Ventrikelcancer
•
•
•
•
•
•
Kraftigt sjunkande incidens i västvärlden
Globalt ett stort problem
1000 fall/år
Medelålder 70 år
HP
20% 5-års överlevnad
2
Standard beh vid lokaliserad
ventrikelcancer
3x ECF
OP
3x ECF
Gallgångscancer
• 300 fall/år
• Okänd etiologi
• Enstaka långtidsöverlevare
Hepatocellulärcancer
Primär levercancer
•
•
•
•
•
Ca 400 nya fall per år
Ovanligt i Sverige men vanligt i 3:världen
Hepatit känd riskfaktor
Enstaka botas
Helt cytostatika resistent
3
Pancreascancer
• Sjunkande incidens i Sverige ffa hos män
• 900 nya fall
• Riskfaktorer: Rökning, fysisk inaktivitet,
alkoholöverkonsumtion
• Vid diagnos kan ca 10% opereras. Hos
dessa får 90% recidiv
WHO performance status
0 full aktivitet
1 viss funktionsnedsättning
• trött och medtagen men uppegående
> 50% av dygnets ljusa timmar
3 mycket trött och medtagen men uppegående
<50% av dygnets ljusa timmar
4 helt sängliggande
5 död
4
Tjock- och ändtarmscancer
•
•
•
•
Den 3:e vanligaste cancer sjukdomen
1 miljon nya fall årligen
>5.000 nya fall årligen i Sverige
Medelålder 74 år vid diagnos
Epidemiologi
Starkt livsstilsrelaterat
Riskfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
Hög ålder
Låg fysisk aktivitet
Hög BMI
Västerländsk diet
Rökning
Ärftlighet
Inflammatorisk tarmsjukdom
Skyddande faktorer
•
•
•
•
•
Frukt och grönsaker
(Fibrer- tveksamt)
Fisk
ASA och NSAID
Motion
5
Symptom
•
•
•
•
•
Ändrade avföringsvanor
Blödning
Obstruktionsbesvär
Trötthet
Avmagring och viktnedgång
Risk för återfall
vid colorektal cancer
St
I
II
III
IV
Dukes
Risk för återfall
A
slemhinna eng
B
muskel invasion
C
lokala lymfk
D
lokal överv el met
5-10%
15-25%
40-50%
90-100%
6
Metastatisk colorectal cancer
Explosionsartad accelererande
kunskapsökning och
resultatförbättring senaste 15 åren
Nu också bot för en del
Chemotherapy in
advanced colorectal cancer
Median survival
Action taken
6 months
11 months
12 months
14 - 15 months
15 - 18 months
Supportive care
5-FU
5-FU/leucovorin
5-FU/Lv + new drug
5-FU/Lv + new drug, second-line
treatment
5-FU/Lv + new drug, sequential
treatment, local methods
All + bevacizumab + cetuximab?
18 - 24 months
20 - 28 months?
Olika droger
•
•
•
•
5-FU leuvovorin
Capecetabine – Xeloda
Irinotecan – Campto
Oxaliplatin – Eloxatin
7
Adjuvant 5-FU/L behandling vid
colorektal cancer- minskar risken för
återfall evidensgrad I
• Reducerar recidivrisken med ca 30%
• Vid coloncancer stadium III “botas”
ytterligare cirka 10 - 14%.
• Vid coloncancer stadium II “botas” ca
2-5% till
• Vid rektalcancer är troligen
effekterna desamma (evidensgrad II)
• Proctor studie
Colorectal cancer stage B?
T3 - T4 N0 M0
Poor prognosis stage B
•
•
•
•
•
T4
Stricturation/perforation
Poor differentiation
Vessel invasion
Few lymph nodes investigated
No standard according to ASCO guidelines 2004
(Benson et al JCO 2004;22:3408-19)
Rektalcancer
Betydande förbättringar.
Förbättrad överlevnad och mycket färre
lokalrecidiv.
Preoperativ strålbehandling.
Förbättrad kirurgisk teknik hos välutbildade
kirurger med stora volymer.
Uppföljning och kvalitetskontroll.
8
Analcancer
•
•
•
•
•
Skivepitelcancer
ca 200 nya fall/år
Jämför cervixcancer HPV
Strålbehandling viktigast
God prognos
Colorektal ca sammanfattning
• Vanlig, fr.a. i Västvärlden
• Globalt den 3:e vanligaste
• Enorm grundläggande kunskapsökning om
biologin
• Kan förebyggas
• Screening fungerar, görs ännu inte i Sverige
• Stora framsteg i behandlingen har skett
• Operation viktigast, betydelsefulla
tilläggseffekter av strålning och cytostatika
9
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards