Ja, hjärna!
En vetenskapspjäs om hjärnan och dess vindlande värld.
Av Peder Falk och Helge Skoog.
Med Peder Falk, Johan Paulsen samt
Lars Olson, professor i neurobiologi.
Ett samarbete med Vetenskapsrådet.
Premiär 31 januari 1996.
”Hjärnan är en vit och grå-beige liten veckad klump på dryga kilot
som inte utan vidare släpper ifrån sig sina hemligheter. Ändå trodde
jag nog för cirka trettio år sedan, när jag optimistiskt sällade mig till
hjärnforskarnas naiva skara, att vi snart skulle kunna ‘förstå’ hur den
fungerade, att man kunde finna liknelser mellan hjärnan och hur en
dator fungerar, och att tankar och själsliv var relativt enkla elektriska
signaler, överförda mellan nervceller med hjälp av kemiska budbärare.
Tiden har gjort oss ödmjuka: Idag, när vi ‘vet’ mer än någonsin om
hjärnan, står vi nästan lika frågande inför de stora gåtorna som någonsin
tidigare. Detta är dock inte detsamma som att vara uppgiven. Vad vi
lärt oss är oerhört fascinerande, det stimulerar till fortsatt forskning, och
våra nya kunskaper har trots allt givit oss en ökad förståelse för olika
sjukdomar i hjärnan och en lång rad nya diagnos- och behandlingsmetoder.”
Lars Olson
Foto: Lesley Leslie-Spinks
Litteraturlista
Widén, huvudredaktör : En bok om hjärnan; Luria: The mind of a
mnemonist, A little book about a vaste memory; Finkel: Hjärnan vill
ha roligt; Sacks: Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt;
Beyer: Minnes- och koncentrationsträning.
Teknik och produktion: Palle Bjurström, Stefan Karlström, Mats Lundberg
Information: Birgitta Sjögren
Produktionsledare: Jen-Britt Askenberg
Adress: Klara Soppteater, Stockholms Stadsteater
Box 16412, S-103 27 Stockholm
Biljetter: 08-506 20 200 Boka-själv: 08-506 20 210
Internet: www.stadsteatern.stockholm.se
Soppor: Teaterbaren 08-24 20 61
Konstnärlig ledare: Med Reventberg
Teaterchef: Benny Fredriksson