Exempel - Sportnik

advertisement
Verksamhetsplan för Vallentuna Damfotboll
20XX
Verksamhetsplan
Vallentuna Damfotboll
FXX
(20xx-xx-xx)
[Skriv text] 1
Verksamhetsplan för Vallentuna Damfotboll
Innehållsförteckning
1. ALLMÄNT
2. ORGANISATION
3. LEDSTJÄRNOR
4. MÅL OCH RIKTLINJER
4.1 Mål-Individuellt/fotboll
4.2 Mål-Individuellt/socialt
4.3 Utrustning
4.4 Mål- Laget
4.5 Mål- Träning/Match
4.6 Seriespel och Cuper
5. AKTIVITETER
5.1 Säsongsplanering
5.2 Träningsplanering
5.3 Socialt/mentalt
5.4 Tävlingsplanering
6. UTBILDNING
6.1 Utbildning tränare & ledare
6.2 Utbildning spelare
7. ANSVARSFÖRDELNING
7.1 Tränarens ansvar
7.2 Lagledarens ansvar
7.3 Föräldrarnas ansvar
7.4 Föräldragruppsrepresentantens ansvar
8. MÖTEN
8.1 Tränar-/ledarmöten
8.2 Föräldramöten
9. BUDGET
2
[Skriv text]
Verksamhetsplan för Vallentuna Damfotboll
1 ALLMÄNT
Syftet med dokumentet är att ha ett ramverk för hur verksamheten är tänkt att
drivas, för att alla som har anknytning till laget skall kunna veta vart vi är på väg.
Målgrupperna för verksamhetsplanen är:



Spelare
Föräldrar
Lagledning/tränare
2 ORGANISATION
Ledare
Funktion
Ansvarig
TELEFON / E-POSTADRESS
Lagledare
Tränare
Ass. tränare
Föräldragruppsrepresentant
IT-ansvarig
Materialansvarig
Kassör
Sponsoransvarig
3 LEDSTJÄRNOR
Föreningens ledstjärnor skall alltid finnas med! Utveckla dem gärna,
beroende på ålder och nivå.




Kamratskap
Respekt
Glädje
Utveckling
[Skriv text] 3
Verksamhetsplan för Vallentuna Damfotboll
4 MÅL OCH RIKTLINJER
4.1 Mål – individuellt/fotboll
För exempel se även tränarhandbok













Att alla spelare vid träning och match skall förbättra genomförandet av
teknikmomenten;
Mottagning;
Driva;
Finta, dribbla;
Passa;
Skjuta
Att alla spelare skall utveckla sin bollkontroll, genom att regelbundet vid
uppvärmning jonglera med bollen
Att alla spelare skall utveckla sitt huvudspel
Att alla spelare skall förstå innebörden av och även funktionellt korrekt
kunna utföra fasta situationer, såväl defensivt som offensivt, som inkast
(inspark), frispark, hörna, straffspark, avspark
Att alla spelare skall utveckla grunderna i målvaktsspelet, som greppteknik
och fallteknik samt utkast och utsparksteknik
Att alla spelare skall utveckla sin löpteknik, isolerat och funktionellt.
Att alla spelare skall utveckla sin speluppfattning och spelförståelse
Att alla spelare skall utveckla sin förståelse och kunskap avseende
utgångspositionerna vid lagets anfalls- och försvarsspel
4.2 Mål – Individuellt/socialt
Exempel:







4
Att alla spelare skall följa givna regler inom laget och föreningen
Att alla spelare skall hålla tiden till träning och match
Att alla spelare skall uppträda korrekt i de sammanhang där vi
representerar föreningen
Att alla spelare skall göra sitt bästa på träning och match
Att inte någon spelare skall fuska
Att alla spelare skall tacka motståndarna och domaren efter match
Att inte någon spelare på träning eller på match skall kritisera eller gnälla
på sina lagkamrater, eller på spelare i motståndarlaget, eller på domaren
[Skriv text]
Verksamhetsplan för Vallentuna Damfotboll
4.3 Mål - Utrustning
Exempel:
Vid match skall alla spelare komma med;
Lagets gemensamma overall
Röda fotbollsstrumpor
Vita/röda kortbyxor
Vattenflaska
Benskydd
Fotbollsskor anpassade för det underlag som spelarna tränar och spelar
match på






4.4 Mål – För Laget
Exempel:




Laget skall under säsongen introduceras i grunderna för anfallsspelet som
Spelbredd, Spelbarhet, Spelaravstånd samt Speldjup.
Laget skall under säsongen även introduceras i grunderna för ett
fotbollslags försvarsspel
Laget skall under säsongen tillsammans med föräldrar, tränare och
lagledare fortsätta att arbeta för en trygg och såväl fotbollsmässigt som
socialt utvecklande och stödjande miljö vid såväl träningar som
seriematcher i ”Sanktan” som Cuper i och utanför Stockholmsområdet.
Detta skall ske genom att ledare och tränare skall aktivt prioritera en
fortsatt utveckling av en positiv och stödjande gemenskap mellan tjejerna i
Laget och mellan ledare och tränare å ena sidan och spelarna i Laget å
andra sidan.
Laget skall även under året genomföra ett heldags-träningsläger i april
månad, cirka en vecka innan ”Sanktan” starten på våren. Även i mitten på
augusti månad, dvs. innan starten för höstens seriespelet i ”Sanktan”, så
skall Laget genomföra ett ”Endags” träningsläger.
[Skriv text] 5
Verksamhetsplan för Vallentuna Damfotboll
4.5 Mål – Träning/match
Exempel:




Ett träningstillfälle i veckan blir två under hösten Hög träningsnärvaro är
viktigt
Skall söka samarbete med andra föreningar i närområdet
Alla skall ha lika mycket speltid under match
Aldrig träna/spela om man har en infektion i kroppen eller är skadad, se
Skade-och sjukdomspolicy”
4.6 Seriespel och Cuper
Exempel:




Seriespel: Seriespel i S:t Erikscupen
Inomhuscuper:
 KFF-cupen (2 lag)
 Kanske ytterligare en cup, ännu ej klart
Träningsmatcher utomhus: Målsättningen är att spela minst två
träningsmatcher före starten av seriespel i ”Sanktan”
Utomhuscuper: Under mars och april månad kommer laget att spela minst
tre utomhuscuper
5 AKTIVITETER
Se riktlinjer för ”Verksamhets- och säsongsplanering” samt tränarhandbok
5.1 Säsongsplanering
5.2 Träningsplanering
5.3 Socialt/mentalt
6 UTBILDNING
6.1 Utbildning tränare & ledare (stäm av med föreningens utbildningsansvarige)
6.2 Utbildning spelare (t.ex. domarutbildning)
6
[Skriv text]
Verksamhetsplan för Vallentuna Damfotboll
7 ANSVARSOMRÅDEN
7.1 Ansvar för Tränare
Exempel (se även ”Tränarhandboken”):





Gemensamt planera träningarna
Gemensamt ombesörja laguttagning
Gemensamt planera säsongens träningsmatcher, cupdeltagande, seriespel
m.m.
Gemensamt tillse att upprätthålla ett väl förankrat regelverk hos samtliga
ledare och föräldrar samt spelare avseende uppförande på och vid sidan av
planen
Gemensamt med lagets övriga ledare, tränare och föräldrar samt spelare
fortlöpande utvärdera och följa upp målen individuellt och socialt för
verksamheten i laget
7.2 Ansvar för Lagledare
Exempel (se även ”Riktlinjer för organisation runt lag och åldersklasser”):
Lagledaren har som huvuduppgift att med sitt arbete stödja laget. I det ingår att
säkerställa att alla berörda får den information som krävs för att fungera som
spelare/förälder i laget.





Anmälan till vilka serier som laget skall delta under nästkommande säsong.
Lagledaren utgör alltid huvudkontakten för laget
Ansvarar för kontakt med fotbollsförbundet som administrerar de serier som
laget deltar i. Rapportering sker via Internet.
Lagledaren är Cup-ansvarig inom laget vid tillfälle då Cuper arrangeras.
Lagledaren utser en ansvarig för att det kommer domare till
hemmamatcherna
7.3 Ansvar Förälder
Exempel (se även ”Riktlinjer för organisation runt lag och åldersklasser”):
Att endast uppmuntra och stötta spelaren vid träning och match.
Stötta ditt barn genom att fokusera på det positiva, t.ex.:

Betona/förstärk den fina passningen
[Skriv text] 7
Verksamhetsplan för Vallentuna Damfotboll



Betona/förstärk det luriga skottet
Betona/förstärk den fina brytningen
Betona/förstärk den fina forwards-, back- eller målvaktsinsatsen
Att tillse att spelaren har rätt utrustning för träning och match
Att betala anmälningsavgifter till lagets kassör i rätt tid
Att följa tränarens anvisningar vid träningar, matcher och cuper
Att lojalt agera i enlighet med ovan angivna ledstjärnor och mål i denna
verksamhetsplan
7.4 Föräldragruppsrepresentanters ansvar
Exempel (se även ”Riktlinjer för organisation runt lag och åldersklasser”):
Föräldragruppsrepresentanten ansvar är att vara en länk mellan föräldrar och
verksamheten i laget. Denna grupp skall bestå av x personer som har till uppgift
att:



Känna av tempen bland föräldrarna
Informera lagledningen om frågor och synpunkter som dyker upp under
säsongen
Planera aktiviteter utanför fotbollen, såsom säsongsavslutning samt andra
trivselaktiviteter
8 MÖTEN
8.1 Tränar-/ledarmöten
8.2 Föräldramöten
9 BUDGET
Se bilaga 1: Excelark
8
[Skriv text]
9
Download