Eva Nyvaller

advertisement
Eva Nyvaller
Tillväxt AB
Bank, Almi, crowdfunding, vänner,
familj, Vinnova….
… eller kanske en investerare…
Familjen Kamprads stiftelse
Familjen Kamprads stiftelse
Pengarna förvaltas
Bidrag till hjälpverksamhet för äldre
och forskning (miljö, hälsa, kompetens,
entreprenörskap, social utveckling)
Familjen Kamprads stiftelse
Pengarna förvaltas
Bidrag till hjälpverksamhet för äldre
och forskning (miljö, hälsa, kompetens,
entreprenörskap, social utveckling)
En del av stiftelsens kapital
förvaltas via dotterbolaget
Entreprenörinvest Sverige AB
Vår affärsidé
Vår affärsidé är att erbjuda kapital åt små
entreprenöriella företag som är verksamma utanför
storstadsområdena.
Vi är aktiva och engagerar oss i de företag vi investerar i.
Genom långsiktig värdetillväxt i våra investeringar skapar vi
avkastning för våra ägare.
Några kriterier
• Utanför storstadsområdena
• Max 50 anställda
• Etisk verksamhet
• Behöver ägarkapital
Några kriterier
• Utanför storstadsområdena
• Max 50 anställda
• Etisk verksamhet
• Behöver ägarkapital
• Teamet
• Vad är unikt
• Sug från marknaden
• Skalbart, kan det bli en bra affär
• Max 25 miljoner totalt / bolag
• Vi vill inte vara majoritetsägare
• Samsyn: etik, affärsplan, exit, värdering mm
Ex: Inget kassaflöde = inga pengar
Solutions for tomorrow
• 3 grundare/entreprenörer
• Väckelsång
• Mobil röntgen
Skillnad:
- Elva har anställts
- konsulter hyrs in
- Underleverantörer får
jobb
I framtiden:
- fler jobb i Väckelsång
och hos leverantörer
- lokal röntgen på
mindre orter
Hur går det till rent praktiskt?
•
•
•
•
•
•
•
•
Verksamhet på mindre ort
Entreprenörsdrivet
Färre än 50 anställda
Etisk verksamhet
Det finns ett team
Har något unikt
Har ett sug från marknaden
…
[email protected]
0470-723390
www.entreprenorinvest.se
Download