Affärsplan - Tekniska verken

advertisement
Grupp 13
Affärsplan
Simplex
”Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra
ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida
sparar kunden pengar och utrymme samtidigt som resursårgången
minskar och miljön förbättras.”
1
Innehållsförteckning
Bakgrund……………………………………………………………s.4
Vision & mål……………………………..…………………………s.4
Målgrupp……………………………………………………………s.4
Tjänstebeskrivning…………….……………………………………s.5
SWOT - analys…………………………………..…………….……s.6
Marknadsföring……………………………………………….…….s.7
Finansiering…………………………………………………………s.7
2
Bakgrund
Denna idé uppkom för att vi såg en avsaknad av arbete för att minska
produktionen av produkter som man endast tillfälligt använder, men
köper för att det finns ett behov. Vi vill skapa en enklare och mer
miljövänlig väg för individer att få tillgång till produkter, där det inte
behövs produceras nya förets tillfälle.
Vision & Mål
”Tillsammans
Vi har en målsättning att folk enkelt ska kunna hyra saker i större
utsträckning, istället för att köpa saker som sen inte kommer
ska vi
användas mer än ett fåtal gånger. Målet med Simplex är att
förbättra
minska människans konsumtion av varor. Varor som vi använder
mycket sällan och mest står och tar utrymme samt samlar damm.
miljön
Istället ska företaget göra det enkelt för privatpersoner att låna ut
samtidigt som
varje part får
produkter till varandra, en typ av delningsekonomi. Vår
målsättning är även att alla parter ska vinna något då även du
som uthyrare tjänar en summa på din utlåning och givmildhet.
en ekonomisk
Självklart gör även den som hyr en bra affär då den inte behöver
vinning”
produkten skulle ta upp. Men framförallt sparar man på jordens
lägga hela inköpssumman samt att du sparar utrymmet
resurser och gör miljön en stor tjänst genom att förminska
produktion och kraft för återvinning av produkter som någon
annan kan ha nytta av.
Målgrupp
Denna produkt passar en bred population, men riktar sig främst till den generationen med
eget hushåll och som har kunskap kring digital media. Eftersom kommunikationen sker
genom en hemsida krävs en viss kunskap kring den digitala världen.
3
Tjänstebeskrivning
Hemsidan som Simplex utvecklar är till för att hjälpa kunder att hitta saker som man behöver
vid tillfälliga projekt. Produkter ska finnas tillgängliga i kundens närområde och vara ett
bättre alternativ till att åka till Biltema och spendera pengar på något nytt som senare aldrig
används igen. Vi vill att kunderna ska ha möjlighet att spara pengar genom att låna dessa
produkter för en billigare peng. Det är ett enkelt alternativ till att få tag på saker istället för att
gå och knacka dörr.
Har man till exempel en lövblås, partytält eller ett tapetseringsbord kan man genom att skapa
ett konto på vår hemsida där man vid registrering enbart behöver fylla i mailadress, namn och
lösenord. Sedan återstår bara följande steg:
1
2
3
Lägga upp en annons
Lägg till den plats
Med hjälp av taggar
(mot en liten avgift).
produkten finns på.
sorterar du in produkten
inom olika kategorier
vilket möjliggör att
andra enkelt kan hitta
och låna dina prylar av
dig.
Du bestämmer också själv vad kunderna ska betala i låneavgift och bara genom att följa dessa
enkla steg har du snabbt en ny inkomstkälla som du annars aldrig hade haft tillgång till.
Om man som annonsör får ett mail där någon ber om att få låna produkten svarar man enkelt
genom att godkänna eller avslå med ett enda knapptryck. Efter att mejlet är skickat kan man
senare ha en mejlkontakt mellan annonsör och låntagare där man kan bestämma ett annat
datum, prisförhandla, komma överens om hur lånet ska gå till eller liknande.
4
Vill man istället låna något är det ännu enklare:
1
2
Sök på den produkt du
Klicka i vilket område
är ute efter.
du skulle kunna tänka
dig att hämta upp
Nu får du upp de förslag på annonser som passar just dig bäst. Sedan är det bara att:
1
2
3
4
Välja den annons
Klicka i det/de
Klicka på rutan
Fyll i din egna
och annonsör som
datum du önskar
där det står “be
mailadress och
du tycker känns
att låna produkten
om att få låna”.
klicka på skicka.
bäst.
under.
Annonsören kommer då svara på ditt mail där du ber om att få låna produkten och meddela
dig om det är möjligt för dig att låna den under ditt/dina valda datum. Överenskommelse om
hur lån och betalning ska gå till sker mellan annonsör och leverantör.
Denna tjänst gör det inte bara möjligt för annonsören att tjäna extra pengar och konsument att
för en billig peng få tillgång till redskap. Det möjliggör även för förbättringar i vårt samhälle
eftersom det förminskar avfall av oanvända produkter och minskar produktionen av nya. Man
använder produkter som annars bara hade legat och tagit plats.
5
SWOT- analys
S
W
O
T
Miljövänligt
Folk vill ha sitt
Främjar
Konkurrenter
Alla parter får
eget
samarbeten mellan
erbjuder nytt
ekonomisk
Kräver tillit
individer
Gratis att låna av
vinning
Expanderar
grannar och
Sparar utrymme
delningsekonomi
bekanta
Nära
Produkten kommer framförallt att ha blocket och affärer som konkurrenter. Idag köper många
nya varor i butiker samt begagnade varor till ett bättre pris på blocket. Det vårt företag har
som fördel är att det blir ytterligare billigare att hyra produkter, och produkterna behöver inte
ta plats i ett garage eller liknande på grund av att de inte används. Ett annat alternativ som är
konkurrenskraftigt mot oss är faktumet att man som privatperson kan gå till grannen och låna
de produkter man behöver. Fördelen med oss är att man istället för att man är tvungen att gå
och knack på hos en person man knappt känner, enkelt med några få knapptryck kan låna en
vara till en liten summa genom vår hemsida. Man kan ta reda på vilka i området som är
villiga att låna ut det produkterna du söker och kontakta dessa direkt.
6
Marknadsföring
Simplex kommer att använda sig av digital marknadsföring då
traditionell marknadsföring och media är ett utdöende fenomen.
Människor läser allt mindre dagstidningar i pappersform, kollar allt
mindre på tv och lyssnar i mindre mån på radio. Därför anser vi att
marknadsföring är mest framgångsrikt via digital media. Dessutom är
digital media, i form av en hemsida, företagets hjälpmedel i
affärsidén och därför är det ett bra alternativ att marknadsföra genom
samma kanaler. Den digitala media vi ska använda är främst
Facebook och offentliga personer som marknadsför oss genom deras
bloggar och instagram. Att låna saker istället för att köpa ska bli en
trend och trender uppstår enklast genom att framgångsrika människor
som folk ser upp till förespråkar dem. Genom att kändisar och
bloggare använder sig av tjänsten kommer fler att ta efter. Målet är att
så småningom vara ett igenkänt varumärke. När folk är i behov av att
låna en pryl alternativt vill låna ut är vi det företag som hjärnan
assosierar till. Men viktigt är att vi för att uppnå det har en god
kundrelation, och det ska ske med hjälp av relationsmarknadsföring.
Företaget ska alltid ha en dialog med sina kunder genom att skicka
formulär och se de förändringar företaget behöver göra. Det visar att
vi bryr oss om våra kunder och vill förbättra vår verksamhet.
Finansiering
De utgifter Simplex står inför är att administrera hemsidan samt att
marknadsföra bolaget. För att täcka utgifterna kommer vi att ta en liten
annonsavgift för de som väljer att hyra ut sina saker genom vår hemsida. På
detta sätt kommer vi att ha intäkter och aldrig sakna likviditet. Vi på företaget
är inte vinstdrivande, utan vill bidra till en bättre miljön. Därmed är våra
annonsplatser billiga för istället uppmuntra kunder till att använda vår tjänst.
7
Download