Alleged chemical attack kills 25 in northern
Syria
19 mars 2013 REUTER
SYRIENS KEMISKA VAPEN
Senapsgas
VX
Sarin
Totalt 1.000 ton
Scud C, Scud B, M500 missiler
Bomber
Artilleriraketer
Modifierade och radiostyrda Mirageplan
ANKLAGELSER - TOTAL 16
Khan Al Asal – bomb eller raket, 19 Mars
Sheik Maqsoud – kanister, 13 april
Saraqueb – kanister, 29 april
Ghouta – raketer, 22 augusti
Bahhariah - granat, 22 augusti
Jobar – IED, 24 augusti
Ashrafiah Sahnaya - katapult och kanister, 25 augusti
GENERALSEKRETERARENS MEKANISM
Beslut av Säkerhetsrådet 1988 och Generalförsamlingen 1989
Instruktioner från 1989
Från 2007 samarbete mellan OPCW och WHO
OPCWs protokoll, expertis och godkända labb
WHOs medicinska och epidemiologiska expertis
För undersökningen i Syrien:
Inga P5 och inga grannar eller allierade
Ingen attribution
UNDERSÖKNINGEN
Förberedelser i Haag
”Underrättelser och vittnesmål”
“Undersökning i Turkiet”
Inbjudan till Damaskus
Ghouta händelsen
Rapport till Ban Ki-moon
TEKNISKA GENOMFÖRANDET
Kartläggning - dokumentation
Intervjuer
Vittnen
Vårdpersonal
Patienter
Epidemiologi
Provtagning
Miljöprover
Biologiska prover
FORENSISKT GENOMFÖRANDE
Användning av kvalitetssäkrade metoder
Spårbarhet – dokumentation (chain-of custody)
Audio
Video
Dokument
Välutbildad personal
PROVTAGNINGSAKTIVITET
Khan Al Asal – blod och DNA – 5 månader
Saraqueb – vävnad och DNA – 2 månader
Sheik Maqsoud – inga prover
Ghouta – miljö, blod, urin, vävnad, DNA – 5 dagar
Bahhariah – blod och DNA – (1 dag), 1 månad
Ashrafiah Sahnaya – blod och DNA - (1 dag), 1
månad
Jobar – blod och DNA – (1dag), 1 månad
VAD HAR VI LÄRT OSS?
Väl samtränad personal behövs
Både analytiker och ”doer”
Förmåga till improvisation
Värdet av medicinsk expertis underskattad
Behövs metodutveckling kemi – analys
Behövs metodutveckling medicin – symtom
Komplexa riskvärderingar som inkluderar politisk
och media hänsyn
Vad har vi lärt oss (forts)?
Konstatera användning
Vittnesmål
Provtagning
Ammunitionsrester
Epidemiologi
Påvisa skuld
Metallurgi
Lagerhandlingar
Dokumentation om
anskaffning
Avlyssning
Flygloggar
VEM ÄR SKYLDIG?
USA
England
Frankrike
Väst - Öst
Ryssland
Turkiet
Oppositionen
Syriska
Regeringen
Iran
Jabat al Nusra
Islamisk front
Al quida
Saudiarabien
Quatar
Hizbolla
Sunni - Shia