Pulsed elctromagnetic fields in children´s health disorders

advertisement
Pulserande elektromagnetiska fält när det
gäller barns ohälsa
QRS, Quantron-Resonans-System, en mild, icke-kemisk
behandling
Pulserande elektromagnetiska fält när det
gäller barns ohälsa
• Historik: statiska magneter
har använts i läkekonsten
av egyptiska präster,
Hippocrates, Paracelsus,
m.fl.
• Idag en ökad användning
av PEMF-apparater inom
medicinen
• En mängd magnetapparatur att välja bland
Pulserande elektromagnetiska fält när det
gäller barns ohälsa
• PEMF i vår miljö
• (PEMF= Pulserande
elektromagnetiska fält)
• Konstgjorda PEMF
Æelektro-smog
Pulserande elektromagnetiska fält när det
gäller barns ohälsa
• Naturliga PEMF:
• Schumann-Resonansen
• Jonosfären
• Jordmagnetiska fältet
Pulserande elektromagnetiska fält när det
gäller barns ohälsa
• Den patenterade sågtandssignalen hos QRS
•
•
•
Patent EP 0594655B1:
Apparatur för transport av
joner, särskilt protoner
Patent EP 0729318B1:
Apparatur för att bestämma
verkan av PEMF på organismen
Patent EP 0621795B1:
Apparatur för att styra
lågfrekventa elektriska och
magnetiska fält
Pulserande elektromagnetiska fält när det
gäller barns ohälsa
• Målsättning för
behandling vid ADD,
ADHD
• 1. Förbättring av
cellernas
ämnesomsättning
•
•
•
•
•
Befrämja transporten av joner
Tillgodogörande av syre
Utsöndring av giftiga
avfallsprodukter
Hälsosamma näringsämnen
Mikro-näring (mineraler,
spårämnen m.m.)
Pulserande elektromagnetiska fält när det
gäller barns ohälsa
• Målsättning för
behandling vid
ADD, ADHD
• 2 . Förbättrad
genomströmning i
hjärnan
• Tillgodogörande av syre
•
•
Blodets fluiditet
Inställning: steg 1-3
Pulserande elektromagnetiska fält när det
gäller barns ohälsa
• Målsättning för
behandling vid ADD,
ADHD
• 3 . Lära sig att slappna
av
•
•
•
•
Betydelsen av 3 Hz
komponenten
Ökning av EEG-alfavågor
Bättre samstämmighet mellan
främre hjärnloberna
Inställning: Steg 1
Pulserande elektromagnetiska fält när det
gäller barns ohälsa
• Målsättning för
behandling vid ADD,
ADHD
4 . Lära sig
koncentration
•
•
•
Betydelsen av 22,5 Hz komp.
Lägga märke till värme, som
bildas i fingertopparna
Inställning: steg 3 är tillräckligt
Pulserande elektromagnetiska fält när det
gäller barns ohälsa
• Behandlingens längd
• Möjlig reducering av
mediciner
• Reaktioner på
behandlingen
• Kontra-indikationer
(när man ej får
behandla)
Download