och ungdomskliniken\Rutiner\Provtagning Adoptivbarn

advertisement
1(1)
PM
Provtagning inför och vid adoptivbarnskontroll
Inför besöket:
 MRSA screening grundprogram
 VRE screening rectum-faeces
Vid besöket:
 Vikt, längd
 Hemoglobin, leukocyter, diff (cytokemisk), CRP, ALAT, kreatinin
 HIV Ag-Ak kombo
 Hepatit B s-antigen & Hepatit B s-antikroppar
 Hepatit C-antikroppar
 Syfilis (lues)-antikroppar
 Eventuellt Ery-Malaria morfologi - om oklar feber, från land med malaria
 PKU
Viktigt med 4 sista siffrorna från förälders personnummer.
Skicka ej provet innan svar på HIV och HBsAg inkommit.
 Urinsticka
 F-odling (allmän faecesodling) x 2
 F-Maskägg & cystor x 2
 PPD
 NPH-odling
Vid negativt HBsAk trots uppgift om vaccination mot hepatit B kontrolleras även antikroppar mot
polio och difteri om barnet uppges ha vaccinerats mot detta.
Infektionsform
HBsAg Anti-HBs Anti-HBc IgG Anti-HBc IgM
Hepatit B i inkubationsfas
+
Akut hepatit B
+
+
+
Subakut hepatit B
+
+
Kronisk hepatit B
+
+
Utläkt hepatit B
+
+
Vaccinerad mot hepatit B
+
-
Daniel Öberg
Specialistläkare
Jan-Åke Hammersjö
Överläkare/Medicinskt ledningsansvarig
Marie Törnlöf
Verksamhetschef
Barn- och ungdomskliniken
________________________________________________________________________
Barn- och ungdomskliniken
Skapat 2013-02-15
Västerviks sjukhus
Gäller tom: 2016-02-15
593 81 Västervik
Download