BidCon BYGG

advertisement
BidCon BYGG
Kalkylprogrammet för små och stora byggare
Av byggare – för byggare
Ett lättanvänt kalkylverktyg som hjälper dig finna de mest kostnadseffektiva
lösningarna som uppfyller ställda krav.
- Ta snabbt och enkelt fram en kalkyl - Spara tid
- Lättanpassat efter egen verksamhet, passar till både det lilla och stora
byggobjektet
- Se bild på det du jobbar med och justera enkelt efter dina önskemål
- Enkelt att justera materialpriser och arbetstider
- Säkra beräkningar
- Du får ut en komplett materialförteckning – Underlag för inköp
- Snygga utskrifter och rapporter
Consultec AB, Box 709, Lasarettsvägen 35, SE-931 27 Skellefteå, Sweden, tel +46 (0)910-878 00, Fax +46 (0)910-878 29, www.consultec.se
Uppslagsböcker
BidCon innehåller en mycket omfattande databas med uppslagsböcker. Alla kalkylposter går enkelt att anpassa till egna förutsättningar. Du
kan dels bygga en kalkyl helt från grunden, dels går det att importera
färdiga mängduppgifter (Tilläggsmodulen Mängdimport krävs). I båda
fallen kan Ni utnyttja de mycket omfattande uppslagsböcker som
medföljer.
Priser
Materialpriserna i databasen uppdateras 2 ggr/år.
I många fall kräver de allt mer knappa marginalerna exakta uppgifter.
Det finns därför smidiga funktioner för justering av priser, antingen
specifikt för ett projekt eller generellt för ditt företag.
I BidCons tilläggsmodul Prislistehantering ingår register och funktioner för att hantera leverantörer, prislistor och artiklar. På så sätt har du
möjlighet att få dina egna avtalspriser direkt i programmet.
Tid
I din kalkyl kan du välja mellan tre olika tidlistor; Nybyggnadslista 99,
Ombyggnadslista 99 samt BidCon-listan. Givetvis finns det möjlighet
att manuellt justera enhetstider och det går också att skapa helt egna
tidlistor. Eftersom du har tillgång till ackordstidlistorna kan du enkelt
skriva ut ett ackordsunderlag.
Exempel på en byggdelstyp och hur den kan justeras
Rapporter & Utskrifter
Information blir strukturerat och professionellt dokumenterad i BidCon.
Detta gör att du kan presentera ditt anbud proffsigt och övertygande.
Programmet innehåller även dynamiska bilder på byggdelar, vilket gör
att du direkt ser hur en förändring påverkar resultatet. Bilderna går
givetvis även att skriva ut skalenligt som en detaljritning.
Inköpsunderlag
För att snabbt och enkelt sammanställa allt material som behövs till
projektet finns det en kalkylsammanställning. I denna sammanställs
inte bara ingående material utan även maskiner, arbetare och UE.
Slutsida / Á-pris
På slutsidan kan du arbeta fram en anbudssumma med hjälp av omkostnader och diverse påslag. Därefter kan du även generera
á-prislistor.
Exempel på en dynamisk byggdelstyp
Tilläggsmoduler
BidCon kan kompletteras med ett flertal tilläggsmoduler för att ännu
bättre passa ditt företags behov;
Konton, Omkostnadskalkyl, Prislistehantering, Lägeshantering,
Mängdimport, Detaljkalkyl, Offerthantering, Kostnadsavstämning och
Uppslagsbok Miljö.
Exempel på underlag till inköp/offertförfrågan
Utbildning
För att du så snabbt som möjligt skall få nytta av BidCon
erbjuder vi öppna utbildningar på ett flertal orter eller helt
anpassade utbildningar för ert företag.
Support
I underhållsavtalet ingår fri tillgång till support på kontorstid
samt fria programuppdateringar.
Välkommen att höra av dig för en förutsättningslös demonstration hos dig eller över Internet!
Ring oss på 0910-878 00 eller skicka e-post till [email protected]
Besök gärna www.consultec.se för mera information
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards