Ögat och Ögonsjukdomar

advertisement
Ögat och
Ögonsjukdomar
• Synen står för 82% av informationen
• Hörseln 15%
• Resterande 3% taktil-/kinestetisk, smak
och lukt
Resterande
3%
15%
Hörseln
82%
Synen
Ögat
1
Normalseende
Synskador, tusen sätt att se.
Synskadade har olika grad av synnedsättning. Alla
som använder vit käpp är inte blinda.
•Några ser endast skillnad på ljus och mörker.
• Vissa har ett mycket litet synfält som bara fungerar
när det är ljust.
•En och samma person kan relativt obehindrat ta en
promenad, men kan inte känna igen sin grannes
ansikte eller läsa vanlig text.
Vi ska nu försöka att beskriva några olika sätt att se.
Hur ser den som är synskadad ?
Suddigt
2
Delar av bild
Ljuskänslig
Nedsatt eller inget mörkerseende
3
Inte alls
Makuladegeneration (AMD)
Katarakt (grå starr)
4
Glaukom (grön starr)
Retinitis Pigmentosa
Diabetes
5
Näthinneavlossning
Att vara synskadad kan innebära
• Att den synskadade behöver mer tid att
lösa vardagliga sysslor
• Kan bli beroende av mer hjälp från andra
• Isolering och sämre självförtroende
6
Download