Grundklassning, anmälan

advertisement
ARBETSGRUND - KLASSNING JUDO
A Rörelsehinder
B Blind eller synskadad
C Utvecklingsstörda
3
Kan träna och ev tävla stående.
Mycket lätt fysisk störning
Lätt utvecklingstörning. Kan
träna och tävla stående – ev.
2
Måttligt balansproblem,
koordinationsproblem, gångare
Synskadad med 0,3 (max) på
bästa ögat. OBS! Ej giltigt
internationellt
Synskadad med – under – 0,1
på bästa ögat.
1
Använder rullstol
Blind
Dålig kroppsuppfattning
(+ rumsuppfattning) grav DAMP
mm, långsamhet
Gravt utvecklingsstörning, autistisk,
multihandikapp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmälningsblankett
Förening ………………………………………………………………………………………..
Kontaktperson ………………………………. Telefon: …………………………..………….
Adress: ………………………………………..Postnr & ort: ……………………………………
Namn
Anmälan skall vara ställd till:
Solveig Malmkvist
Högmoravägen 29
141 37 Huddinge
Grad
Ålder
Vikt
Kön
Tel: 08-711 11 51
Mobil: 073-684 26 23
E-mail: [email protected]
Klass
Bokst+siffra
Download