Uploaded by User1873

FÄLTSTUDIE

advertisement
FÄLTSTUDIE - tillgänglighet i inre och yttre miljö i din kommun
Från Klippans kommuns hemsida:
Ni ska undersöka hur tillgängligheten ser ut i kommunen. Förslag på olika miljöer som ni kan
undersöka.
Inre miljöer:




Sjukhusmiljö
Daglig verksamhet
Café
Badhus




Vårdcentral
Tandläkare
Gym
Matbutik


Förskola
Skola




Stadsmiljö
Biograf
Fotbollsarena
Ishall


Lekland
Kollektivtrafik
Yttre miljöer:




Naturområde
Hälsans stig
Badplats/strand
Utegym
Ni kan välja att redovisa på olika vis. Till exempel med hjälp av Powerpoint, film, bilder, skriva på
tavlan eller någon slags broschyr. Tänk på att det inte är tillåtet att fotografera på alla ställen samt
att ni inte fotograferar någon eller något utan tillåtelse!
Exempel på saker att undersöka:





Kan man komma in med tex rullstol, permobil?
Är det lätt att ta sig runt i lokalen/området med rullstol, som synskadad eller annat
funktionshinder?
Hade en funktionshindrad kunnat arbeta här?
Kan en funktionshindrad nyttja alla funktioner här, ex på ett gym?
Kommer man ner i bassängen, omklädningsrum, dusch osv?
Välj en inre och en yttre miljö. Försök att se ur olika perspektiv och olika funktionshinder. Lycka till!
Download