Studentstödjare sökes – ersättning utgår

Studentstödjare sökes –
ersättning utgår
Samordningen av särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning söker nu
i samband med höstterminens start 2015 studentstödjare till i första hand studenter med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis inom autismspektrumet (Aspergers
syndrom) samt ADHD/ADD.
Uppdrag: Att stödja studenten med planering och struktur, sätta upp deadlines, hjälpa till
med tolkning av information och fungera som ett bollplank.
Ersättning: 110: -/timme
Omfattning: 1-3 timmar/vecka vid heltidsstudier
Önskvärd erfarenhet: minst tre terminers erfarenhet av högskolestudier
Låter det intressant?
Maila oss då namn och telefonnummer från ditt användarkonto på JU (HJ), så kontaktar vi
dig och du får mer information. Skriv gärna lite kort om din studiebakgrund och/eller tidigare
erfarenhet av liknande arbete och varför du nu är intresserad av uppdraget.
Efter fullföljt uppdrag kan intyg som studentstödjare utfärdas, något du kan använda dig av i
ett kommande CV.
Du kan läsa mer om stödåtgärden under:
http://hj.se/student/service/stod-for-funktionshindrade.html
För mer info om uppdraget (som på de flesta lärosäten kallas för mentorskap),
läs gärna ”Mentorshandboken”:
http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=00444
Och titta gärna på filmen från Högskolan i Kristianstad:
http://www.hkr.se/sv/lrc/funktionshinder/vill-du-arbetar-som-mentor/
Fortsättning nästa sida!
OBS!
Nytt inför hösten 2015 är att vi kommer att erbjuda en introduktionsutbildning till uppdraget,
innefattande nedanstående dagar/tider och moment. (Vi kommer att vara i HLKs lokaler.)
Tisdag 8 september
16.30-18.30 Hb 116
Introduktion till uppdraget, information om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Tisdag 15 september
16.30-18.30 Hb 317
Uppföljning av tillfälle 1, studieteknik – vad är viktigt att tänka på som studentstödjare?
Tisdag 20 oktober
16.30–18.30 Hb 317
Uppföljning av föregående träffar och frågor.
Medverkar gör bl.a. två specialpedagoger med lång erfarenhet av arbete med
funktionsnedsättningar på olika nivåer inom utbildningsväsendet.
Om du vill vara med vid dessa tillfällen, kan du höra av dig till oss via [email protected]
redan nu – alternativt hålla utkik efter särskild inbjudan via nyhet på studentwebben. Sista
anmälningsdag är fredagen 4/9!
Med vänlig hälsning
Irene Boberg och Ulrika Grahnat
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Högskoleservice, Jönköping University
E-mail: [email protected]