Patientens information angående grå starr

advertisement
Patientens information angående grå starr
En grumling i ögats lins kallas för grå starr. Sådana grumlingar är vanligast i högre åldrar, men kan även
uppkomma hos yngre. En speciell form förekommer t.o.m. hos nyfödda.
Orsaken till grå starr okänd. Vissa samband kan finnas mellan exempelvis långvariga inverkan av stark
solljus, tidigare ögonskada, dra ögonsjukdomar, vissa läkemedel eller andra sjukdomar. Grå starr medför i
tidigt skede blädningsbesvär. Färger börjar uppfattas annorlunda ( ofta gultonade ), och i takt med ökade
linsgrumlingar försämras synen. Som regel uppfattas synförändringar som gradvis och långsam, men
ibland lägger man märke till den mera plötsligt, t.ex. när man råkar hålla för det andra, bättre seende ögat.
Oftast finns grå starr i både ögonen, men då besvären uppmärksammas kanske ena ögat har betydligt
tätare grumlingar än det andra ögat. Väsentligen ensidig synnedsättning ger vanligtvis besvär med
avståndsbedömning t.ex. svårigheter att hälla upp i en kropp eller besvär med avsatser och gång i trappor.
Det finns inga droppar eller mindre mediciner som hjälper mot grå starr. Behandlingen utgörs istället av
en för patienten enkel operation. Ögats grumlade lins bytes då ut mot en klar plastlins inuti ögat. Det är
helt och hållet patientens obehag eller upplevelse av synhandikapp som avgör om och hur snart en
operation behöver utföras.
Operationen medför synförbättringar hos över 90% av alla som opereras. Hur bra man kan se efteråt
beror oftast på hornhinnans, näthinnans och synnervens tillstånd. De både sistnämnda kan ej bedömas
före operationen om linsgrumlingen är kraftig.
En riktigt tät grå starr är teknisk svårare att operera. Väntar man alltför länge kan starren bli s.k.
”övermogen” och då skapas inflammation i ögat medförande värk. Det anses därför numera klokast att
operera grå starr innan synen helt fördunklats på det grumliga ögat.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards