Information om grå starr

advertisement
Information om grå starr
Ögat och ögonsjukdomar:
Ögats hornhinna och lins bryter ljuset till en skarp bild på näthinnan,
som sedan förmedlas via synnerven till hjärnan och gör att vi ser. Ett
flertal skador och sjukdomar kan störa ögats funktion och göra att
synen försämras. De vanligaste ögonsjukdomarna är grå starr
(katarakt), grön starr (glaukom) och åldersförändringar i gula fläcken i
näthinnan (makuladegeneration). Samtliga av dessa åkommor är
vanligare med stigande ålder, men kan även förekomma hos yngre
personer.
Grå starr:
Grå starr innebär att linsen blir grumlig och inte släpper igenom ljuset
på samma sätt som när den är klar. Vanliga symptom är suddig syn,
nedsatt synskärpa och bländningsbesvär. Grå starr är den vanligaste
orsaken till synnedsättning i världen och orsakas i de flesta fall av ögats
åldrande. Grå starr är mer sällsynt hos yngre personer, och kan
orsakas av andra sjukdomar, skador eller läkemedelsbehandling.
Vanligen har man grå starr på båda ögonen, men ett öga är oftast
värre. Den enda behandlingen för sjukdomen är operation.
När skall man operera?
Graden av synnedsättning och patientens besvär avgör om en
operation behövs. I sällsynta fall måste man operera för att minska
risken för andra allvarliga ögonproblem. Andra ögonsjukdomar eller om
patienten bara har ett öga påverkar också beslutet om man ska operera
eller ej.
Hur går operationen till?
Operationen görs som dagkirurgi i lokalbedövning, innebärande att
patienten kan åka hem samma dag. Ingreppet utförs genom mikroskop
med patienten liggande på rygg på ett operationsbord. Ett litet snitt görs
i ögonväggen, linsen sönderdelas med ultraljud, utsuges och ersätts
med en plastlins. I de flesta fall behöver snittet inte sys och man har
väldigt lite obehag efteråt.
www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
1
Hur går eftervården till?
Vanligen injiceras ett långverkande inflammationshämmande
läkemedel under ögats slemhinna vid slutet av operationen, och i så fall
behövs inga särskilda droppar efter ingreppet. Vissa patienter kan
behöva droppar som hjälper läkningen, den opererande läkaren ger i så
fall besked om det. Behandling för andra ögonsjukdomar, som t ex
glaukom ska man däremot fortsätta med även efter operationen, såvida
kirurgen inte bedömer något annat.
Några dagar efter ingreppet kommer man på ett snabbt återbesök på
ögonmottagningen.
Även om man i vissa fall kan slippa glasögon på långt håll efter
operationen så behöver de flesta läsglasögon. Man måste vänta minst
en månad efter ingreppet innan man kan byta glasögon.
Vilka är riskerna med en gråstarrsoperation?
Gråstarrsoperationen är väldigt säker och allvarliga komplikationer är
ovanliga. Det finns dock problem som kan uppstå som kan ha
bestående och allvarliga effekter på synen på det opererade ögat. I
värsta fall kan man efter t ex en infektion i samband med operationen
helt förlora synen på det opererade ögat. Den risken är mindre än 1 på
10 000. Blödningar i ögat, näthinneavlossning, svullnad i gula fläcken
eller hornhinnan och tryckstegring hör till komplikationer som kan
uppstå, men som är behandlingsbara. Olika problem under själva
operationen kan innebära att en ersättningslins inte kan implanteras,
eller att ytterligare operationer blir nödvändiga senare.
Att tänka på innan man bestämmer sig för operation:
• Är synen så pass dålig att det är värt att ta den lilla risk som ändå
finns med en operation?
• Går det att klara sig utan stora problem med nuvarande syn?
• Om synen på det opererade ögat skulle bli sämre efter
operationen, hur skulle det gå att klara sig då?
• Har man fått tillräcklig information så att man känner sig trygg
inför operationen?
Dan Öhman 2013-04-30
www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
2
Download