OM GRÅ STARR (katarakt)

advertisement
OM GRÅ STARR (katarakt)
Vad är det för skillnad mellan grå och grön starr?
Grå starr (katarakt) är att linsen blir grumlig.
Grön starr (glaukom) är en helt annan sjukdom som innebär förhöjt tryck i ögat. Kan också
orsaka nedsatt syn och till och med blindhet, men den har helt andra symptom. Se infobladet
för grön starr.
Vad innebär grå starr?
Grå starr, katarakt, innebär att ögats lins blir så grumlig att synen påverkas.
Ögats lins bryter ljusets strålar så att en bild skapas på näthinnan i ögats bakre del. Linsen är
elastisk och sitter bakom regnbågshinnan och pupillen. När linsen grumlas blir bilden på
näthinnan suddig.
När du blir äldre är det normalt att linsen i ögat grumlas något.
Vid grå starr drabbas oftast båda ögonen, men i olika takt. Hos vissa kan synen bli mycket dålig
på några månader, medan försämringen hos andra kan ta flera år. Det vanligaste är att grå starr
utvecklas så långsamt att den gradvisa försämringen kan vara svår upptäcka utan att en
undersökning görs.
De allra flesta människor får grå starr med åldern. Kvinnor i 70-årsåldern är den största
gruppen. Yngre människor kan få grå starr som följd av en sjukdom, till exempel diabetes. Även
rökning, vitaminbrist och undernäring kan orsaka grå starr.
Vilka är symptomen på grå starr?
 synskärpan försämras, det blir svårare att se på långs avstånd, lässynen kan drabbas,
du behöver mer ljus för att se
 konturer och färger försvagas
 du kan lätt bli bländad
 du kan se dubbelt
 om du har grå starr på bara ett öga kan skillnaden i synförmåga göra att du får svårt att
bedöma avstånd
Vad gör jag när symptomen börjar komma?
Kontakta din optiker och boka tid för synundersökning. Vid behov remitteras du vidare till
ögonläkare. Vårdgarantin ger dig rätt att komma till en ögonläkare inom 90 dagar. Tyvärr är
oftast väntetiden så pass lång.
Hur behandlas grå starr?
Har du grå starr är det oftast inte bråttom med behandlingen eftersom sjukdomen utvecklas
långsamt. I stället bedömer läkaren tillsammans med dig hur försämringen av synen påverkar
ditt dagliga liv. Många klarar sig utan operation eftersom försämringen av synen går så
långsamt att man aldrig hinner få någon besvärlig synnedsättning. Grå starr skadar aldrig några
andra delar av ögat.
Hur behandlas grå starr?
Om du behöver opereras sätts en konstgjord lins in. Operationen tar ungefär en halvtimme och
du lokalbedövas med ögondroppar. Du kan gå hem samma dag. De närmaste veckorna tar du
ögondroppar för att förhindra ärrbildningar och beläggningar på linsen.
Efter operationen kan du behöva glasögon som ett komplement till den nya linsen. De provas ut
en till två månader efter operationen. Oftast räcker det med vanliga läsglasögon.
Det finns också så kallade multifokala linser som ger ganska god syn på alla avstånd. Det finns
dock vissa nackdelar med dem, varför förutsättningarna noga måste bedömas för varje patient.
Dessa linser är dyrare än de vanliga och patienten får själv stå för merkostnaden.
De flesta upplever en stor förbättring av synen efter en operation om inte någon annan
ögonsjukdom begränsar resultatet. Åldersförändringar i gula fläcken kan vara en sådan. Läs
gärna mer i vårt infoblad om gula fläcken.
Har du frågor kring grå starr?
Välkommen att ringa till oss, tel. 031-87 86 10, eller kom in till oss så hjälper vi dig gärna!
Varmt välkommen
till oss önskar
Bengt & Evelina
Utterdahl Optik AB
Tempelgatan 1a
431 30 Mölndal
031-87 86 10
070-432 89 10
[email protected]
www.utterdahloptik.se
Facebook: Utterdahl Optik
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards