Intyg angående anställning i bemanningsföretag - STs a

advertisement
Intyg angående anställning i bemanningsföretag
Arbetar du på ett bemanningsföretag finns nu möjlighet att få arbetslöshetsersättning.
Anställda på bemanningsföretag ska nu behandlas lika som övriga anställda. Detta innebär
att du kan ha rätt till ersättning om du arbetar deltid som uthyrd i ett bemanningsföretag.
A-kassan behöver kontrollera anställningsförhållandet mellan dig och bemanningsföretaget.
Skicka in detta intyg tillsammans med kopia på anställningsavtal till a-kassan.
Namn
Personnummer
Följande frågor ska besvaras av arbetsgivaren:
Är arbetstagaren skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande när
arbetstagaren inte har något uppdrag?
Nej
Ja
Om Ja, i vilken omfattning:
________ %
_______ timmar/vecka
Får arbetstagaren tacka nej till uppdrag/arbete?
Nej
Ja
Ort/Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Arbetsgivarens stämpel:
STs arbetslöshetskassa
Box 5100
102 42 Stockholm
E-post
ersättningsregler eller utbetalning av ersättning: [email protected]
medlemskap eller medlemsavgift: [email protected]
Hemsida
Telefon
Fax
www.stsakassa.se
08 – 517 590 00
08 – 517 590 99
Download