Visst vore det kul... - Kurbits affärsutveckling

advertisement
Visst vore det kul...
om du kunde tjäna
mer pengar på det
du brinner för?
lin
Kerstin Sah
ts
Sahlins Stru
Gick Kurbits
ingsprogram
affärsutveckl
2010/2011
dde du?
ekt uppnå
n Kurbitseff
Vilke
: +50 %
Omsättning
+40 %
Besökare: a
rde vi daglig
fö
in
s
it
rb
u
K
tion från
även
”Med inspira
uccé! Vi har
s
v
le
b
t
e
d
r. Och
rit
et också va
guidade ture
ilk
v
,
g
in
n
lt
y
tydligare sk
ka
jobbat med
en fantastis
d
ll
ti
k
a
rs
o
ragande
en starkt bid
vi haft.”
utvecklingen
KURBITS EFFEKTEN
+38%
ara du själv vet vad du vill med ditt företag. Men
oavsett om det är att få människor att vallfärda till
din våffelstuga eller att locka utländska gäster till
ditt äventyrshotell vet vi två saker.
Du är expert på din verksamhet. Och precis som många andra småföretag i turistnäringen upplever du troligen
såväl tidsbrist som ensamhet och svårigheter i frågor som
rör utveckling av den egna verksamheten.
Det är därför Kurbits affärsutveckling finns. För att ge dig
kunskapen och verktygen så att du kan ta nästa steg med
ditt företag. Och tjäna mer pengar på det du brinner för.
Björn Holmqvist
Överums Vandrarhem
Vad och för vem är Kurbits?
Kurbits är ett affärsutvecklingsprogram. Det som gör Kurbits unikt är att det
är utvecklat, anpassat och designat för småskaliga företag inom turist- och
besöksnäringen. Programmet riktar sig till dig som driver en mindre eller större
verksamhet och vill ta nästa steg i utvecklingen. Du kanske har hållit på några
år och vill öka lönsamheten, bredda erbjudandet, hitta nya affärspartners, gå
ut på en internationell marknad, se över din profil eller helt enkelt göra det där
viktiga utvecklingsarbetet med affärsstrategier, mål och ekonomistyrning. Och
annat som du vet att du borde göra, men aldrig hinner.
Gick Kurbits
affärsutvecklingsprogram
våren 2011
Vilken Kurbitseffekt uppnådde du?
Omsättning: +12 %
Lönsamhet: +25 %
Gästnätter: +38 %
”Det var roligt och jag såg verkligen fram emot
träffarna. Jag fick bra verktyg för att kunna skapa
en struktur på verksamheten. Av den ökning
vi upplevt tror jag att Kurbits har bidragit med
400–500 gästnätter på årsbasis.”
+15-20%
Lena Göransson
Tofvehults Kafé,
Konferens & Boende
+7%
Jan-Ola Bergström
Falu Fängelse Vandrarhem
Gick Kurbits
affärsutvecklingsprogram
Vad får jag ut av Kurbits?
Om du går Kurbits affärsutvecklingsprogram får du en genomlysning av ditt företag
samt kunskaper och handgripliga verktyg för att utveckla din verksamhet. Tack vare
Kurbits upplägg får du också möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra i
din bransch. Vi lägger stor energi på att hitta företag som på olika sätt matchar och
kan ha nytta av varandra när vi sätter ihop en grupp. Många lyckade samarbeten har
genom åren fötts tack vare Kurbits.
En annan effekt av Kurbits är att du ökar din motivation och ditt självförtroende.
Det säger i stort sett alla som gått programmet.
Vilken Kurbitseffekt uppnådde du?
Omsättning: +15-20 %
Resultat: +5-10 %
”Vi har fått ett fantastiskt nätverk av kollegor att bolla
med och hämta inspiration från. Dessutom kom vi till
insikt om att fokusera mer på våra kärnverksamheter, att
utveckla vår egen struktur, sätt upp mål och ha tydligare
ramar för vad vi ska syssla med.”
Fotograf: Johnny Franzén
Hur fungerar det?
Kurbits genomförs i sex träffar, som sker ute på deltagarnas egna företag. I de olika
momenten arbetar vi från nulägesanalys till marknadsstrategier och allt däremellan.
För ditt företag.
Du kommer att varva teoretiska delmoment med eget arbete. Till varje program
bjuder vi in olika experter och föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter och
tips. Under programmet får du också en personlig coach som tillsammans med dig
arbetar för att utveckla din verksamhet.
Gick Kurbits
affärsutvecklingsprogram
2010/2011
Vilken Kurbitseffekt uppnådde du?
Omsättning: +7 %
Lönsamhet: +5 %
”Det var väldigt nyttigt att någon utomstående tittade in
i vår verksamhet. Vi har tvingats analysera vårt företag
och fått en positiv spark i baken. Kurbits gav oss inblick i
nya metoder för vår marknadsföring, och vi har hittat vår
grafiska profil.”
Dags att ta nästa steg med din verksamhet? Kurbits är det enda affärsutvecklingsprogrammet som
är designat specifikt för turist- och besöksnäringen. Tillsammans med andra företag i din näring får
du under sex träffar ovärderliga verktyg för att utveckla ditt företag. Något som brukar leda till nya
samarbeten, nya produkter och tjänster och nya kunder.
Kontakta oss för prisuppgift och
mer information om din region
Petra Lindberg, projektledare Kurbits
Rese- och turistnäringen i Sverige (RTS)
Sveavägen 21, Box 1375
111 93 Stockholm
Tel: 08-211 600 mobil: 0736-95 23 58
[email protected]
Kurbits är resultatet av ett samarbete mellan RTS, Region Dalarna, meNY, Högskolan
Dalarna och affärsutvecklare med erfarenhet av turistnäringen. Målet är att ge företag inom
turistnäringen möjlighet att öka lönsamheten i sin verksamhet. Sedan januari 2012 ägs och
drivs Kurbits av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS). Läs mer på www.kurbits.org.
Du hittar oss även på:
Download