patientanvisning utandningstest för påvisande av

advertisement
PATIENTANVISNING
UTANDNINGSTEST FÖR PÅVISANDE AV HELICOBACTER PYLORI
Utandningstest för diagnostisering av eventuell Helicobacter pyloriinfektion. Vi rekommenderar att ni beställer tid för undersökningen.
Före undersökningen:
-
Undvik ansträngande motion dagen före provtagningen.
Fasta minst sex timmar.
Drick inte alkohol 12 timmar före undersökningen.
Rök inte en halv timme före undersökningen.
Ni ska vara vaken minst en timme före undersökningen.
Före utandningstestet ska man undvika följande läkemedel: 4 veckor:
-
Läkemedel vid eradikeringsbehandling av Helicobacter pylori
2 veckor:
-
Antibiotikakur
Protonpumpshämmare: Esomeprazol, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz,
Gasterix, Lanzoprazol Actavis, Losec, Losec MUPS, Nexium, Omeprazol Actavis,
Omeprazol Pensa, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad, Pantoprazol
Actavis, Pantoprazol Pensa, Pantoprazol Sandoz, Panzor, Pariet, Somac, Somac
Control, Zolt
Ett dygn:
-
Läkemedel som hämmar utsöndringen av saltsyra: Cytotec, Famotidin Hexal, Pepcid,
Pepcid Duo, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranixal, Zantac
Läkemedel som inverkar på tarmens mobilitet: Primperan, Prepulsid, Mestinon,
Ubretid takeda Pharma
Antacida: Balancid Novum, Galieve, Gaviscon, Link, Magnesiamaito, Rennie
Skyddsmedel för slemhinnan: Antepsin
Så går undersökningen till
1. Ni ger utandningsprovet genom att med hjälp av ett rör blåsa i två provrör.
2. Ni tar en Diabact UBT-tablett med ett glas vatten. Tabletten innehåller 50 mg
13C-urea (aktiv substans) och citronsyra (för att balansera pH).
3. Ni väntar 10 minuter.
4. Ni ger nya utandningsprov med hjälp av röret.
Mer information: laboratoriet, tfn 010 380 3800 (växel)
aava.fi
Download