Instruktion

advertisement
Instruktion
•
Det är obligatoriskt att registrera i en av grupperna huvudsaklig funktionsnedsättning Nivå 1
om barnet deltar i föräldrastödsup.
•
Välj den diagnosgrupp som bäst beskriver vilken funktionsnedsättning som barnet söker till
habiliteringen för. Detta även om barnet har flera diagnoser. Syftet är att få en översiktlig bild
av populationen som kommer till habiliteringen och att relatera diagnosgrupp nivå 1 som en
bakgrundsfaktor till erhållet föräldrastöd och till de olika resultatmåtten.
•
Om diagnosgrupp förändras efter ny utredning, gå in och ändra registreringen till rätt grupp.
•
I det fall kognitionsnivå är fastställd är det obligatoriskt att dessutom registrera Nivå 2
avseende kognitionsnivå vid föräldrastödsuppföljning.
•
Det är obligatoriskt att registrera Nivå 2 ICD-10 kod för diagnos vid Cerebral Pares och
Autism.
•
Nivå 3 är beskriven för att underlätta klassificering nivå 1 och 2.
•
Förklaring - Alla beteckningar i svart text är obligatoriska . Nivå 1 för föräldrastöduppföljning
och nivå 2 för Hälso- och kvalitets uppföljning för CP och Autism.
HabQ, Instruktion för gruppindelning av huvudsaklig funktionsnedsättning/diagnosregistrering
2015-07-03
1(4)
Diagnosregistrering i HabQ – välj ny patient – Nat. Kval.reg HabQ - Diagnos
Nivå 1 Grupp huvudsaklig
Nivå 2 ICD-10
Nivå 3 ICD-10
funktionsnedsättning
Obligatorisk i Föräldrastödsup
Obligatorisk vid uppföljning
av CP och Autism
Hjälp för klassificering
Diagnos/diagnosgrupp
Utvecklingsstörning F70-79
Utvecklingsstörning
1. Lindrig F70
2. Måttlig F71
3. Svår-Grav F72-73
4. Ospecificerad F79
Cerebral Pares (G80)
Cerebral Pares G80
1. CP spastisk unilat G 80.2
2. CP spastisk bilat diplegi G 80.1
3. CP spastisk bilat tetraplegi G80.8
4. CP ataxi G80.4
5. CP ospecificerad (övrig) G 80.9
6. CP Dyskinetisk tonusväxling 80.3A
7. CP Dyskinetisk choreoatetos 80.3B
Neuromuskulära tillstånd
Neuromuskulära tillstånd
1. Ryggmärgsbråck med hydrocephalus Q05
2. Ryggmärgsbråck utan hydrocephalus Q05
3. Parapares G82
4 Tetrapares G82
4. Förlamningssyndrom ospecificerade G83
5. Spinal muskelatrofi G12
6. Polyneuropati G60
7. Primär muskelsjukdom, ospecificerad G71
8. Duchennes muskeldystrofi G71
9. Myastenia Gravis G70
10. Andra sjukdomar i nervsystemet G98
Utvecklingsstörning
1. F70.0-F70.9
2. F71.0-F71.9
3. F72.0-F72.9, F73.0-F73.9
4. Ospecificerad F79.9
Neuromuskulära tillstånd
1. Q05.0-Q05.4
2. Q05.5-Q05.9
3. G82.0-G82.2
4 G82.3-G82.5
4. G83.0-G83.9
5. G12.0-G12.2, G12.9
6. G60.0-G60.9
7. G71.0-G71.9
8. G71.0A
9. G70.0
10. G98.9
2
Fortsättning diagnosregistrering
Nivå 1 Grupp huvudsaklig
funktionsnedsättning
Obligatorisk i Föräldrastödsup
Nivå 2 ICD-10
Övriga rörelserelaterade tillstånd
Övriga rörelserel. tillstånd
1. Plexuspares P14
2. Artogryphosis multiplex congenita Q74
3.Dysmeli övre extremitet Q71
4. Dysmeli nedre extremitet Q72
5. Ehlers-Danlos syndrom Q79
6 Ataxi G11
7. Gångrubbning UNS R26
8. DCD F82
9. Motorisk utvecklingsförsening F82
Autismspektrumtillstånd (F84)
Autismspektrumtillstånd
1. Autistiskt syndrom F84.0
2. Autismliknande tillstånd F84.1/ F84.9
3. Aspergersyndrom F84.5
Aktivitets- och
uppmärksamhetsstörning (F90)
Aktivitets- och
uppmärksamhetsstörning
1.ADHD F90.0B
2. ADHD+DCD F90.0A
3. ADD F90.0C
4. Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning UNS F90.0X
Ospecificerad störning psykisk
utveckling (F89)
1. Ospecificerad störning psykisk utveckling F89.9
Obligatorisk vid uppföljning
av CP och Autism
Nivå 3 ICD-10
Hjälp för klassificering
Diagnos/diagnosgrupp
Övriga rörelserelaterade tillstånd
1. P14.0-P14.9
2. Q74.3
3. Q71.0-Q71.9
4. Q72.0-Q72.9
5. Q79.6
6 G11.0, G11.1, G11.4, G11.9, R27.0
7. R26.2 R26.8, F82.0
8. F82.9
9. F82.9
3
Fortsättning diagnosregistrering
Nivå 1 Grupp huvudsaklig
funktionsnedsättning
Obligatorisk i Föräldrastödsup
Nivå 2 ICD-10
Nivå 3 ICD-10
Obligatorisk vid uppföljning
av CP och Autism
Hjälp för klassificering
Diagnos/diagnosgrupp
Förvärvade skador i CNS
Förvärvade skador i CNS.
1.Förvärvad hjärnskada T90.5
2. Förvärvad ryggmärgsskada T91.3
Förvärvade skador i CNS.
1. T90.5, S06 oberoende orsaksdiagnos
2. T91.3 oberoende orsaksdiagnos
Flerfunktionsnedsättning
Flerfunktionsnedsättning
1. Svår utvecklingsstörning i kombination
med CP F72-73 + G80
2. Svår utvecklingsstörning i kombination
med rörelsehinder av annan orsak än CP F72-73+R26
Flerfunktionsnedsättning
1. F72-73 + G80
2. F72-73+R26
Synnedsättning
Synnedsättning H54.1-54.6, H54.9, Z82.1
Hörselnedsättning
Hörselnedsättning H90.0 – H90.8
Övriga funktionsnedsättningsgrupper
Övriga funktionsnedsättningsgrupper
4
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards