Patientadministrativa Rådet i Region Skåne Lathund fotvård annan

advertisement
Patientadministrativa Rådet i Region Skåne
Lathundar KVÅ annan hälsooch sjukvårdspersonal
Lathund fotvård annan hälso- och sjukvårdspersonal
Skapad 2011-01-01
Hur kodar du dina mina besök?
Huvuddiagnosen = anledningen till besöket hos dig
Bidiagnosen = ev övriga relevanta diagnoser
KVÅ-koder = se lista över de som kan förekomma vid besöket
Anvisningar för klassificering öppenvård
Reviderad 2016-09-07
Diagnoskoder
Akillestendinit
Andra tådeformiteter
Ateroskleros i extremitetsartärer
Degenerativ sjukdom i basala ganglierna, ospecificerad
Diabetes typ 1 Med multipla komplikationer
Diabetes typ 1 Med perifera cirkulationskompl
Diabetes typ 1 Utan komplikationer
Diabetes typ 2 Med multipla komplikationer
Diabetes typ 2 Med perifera cirkulationskompl
Diabetes typ 2 Utan komplikationer
Hammartå
Kallus (hudförhårdnad)
Klavus (liktorn)
Kronisk osteomyelit i fotled/fot
Kutan abscess, furunkel och karbunkel fot
Liktornar och hudförhårdnader
Medfödd deformitet av fötterna, ospecificerad
Medfödd missbildning av extremitet , ospecificerad
Nageldystrofi
Nagelsjukdom, ospecificerad
Nagelskörhet
Nagelsvamp
Nageltrång
Psoriasis, ospecificerad
Reumatoid artrit (seropositiv) i fotled/fot
Reumatoid artrit UNS
Varicer i nedre extremiteterna med bensår
Verruca plantaris
M766
M205
I702
G239
E107
E105X
E109
E117
E115X
E119
M204
L849A
L849B
M866H
L028
L849
Q669
Q749
L603
L609
L603E
B351
L600
L409
M058H
M069
I830
B079D
KVÅ-koder
Användande av tolk
Bedömning av huden
Bedömning av risk för trycksår
Information och undervisning
Mjukt bandage, fotled eller fot
Omläggning av sår UNS
Ortosbehandling
Rådgivande samtal
Sutur/agrafftagning
Sårvård inkl debridering av nekros (ingår omläggning)
Trycksårsprofylax
Ärrbehandling
ZV020
PH001
PH002
GB002
TNH30
DQ017
DN003
DV063
TQX40
QH008
QH001
QH009
Samtal om levnadsvanor
Enkla råd om tobaksbruk
Enkla råd om alkoholvanor
Enkla råd om fysisk aktivitet
Enkla råd om matvanor
DV111
DV121
DV131
DV141
FAR
DV200
Download