Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin

advertisement
Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska
kirurgin
- identifiering och kategorisering
i GynOp
Malin Kallenfedlt
Mats Löfgren
Margareta Nilsson
Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi
Potentiellt undvikbar oönskad
händelse - PUOH




Datum
Innefattar b.la.
Allvarliga komplikationer - ofta
vårdskador
För få för att följa som
kvalitetsindikatorer
Skall analyseras individuellt för att
systematiska fel skall hittas
Sidfot
2
Kriterier för PUOH i GynOp
• Operation på benign indikation och
komplikationsgrad allvarlig i operation,
utskrivning eller läkarbedömning 8 veckor
• Operation på malignitetsmisstänkt eller malign
indikation och läkarbedömd allvarlig komplikation
8 veckor efter operation
• Ett antal specifika patientuppgifter tex
sjukskrivning förlängd > 4 veckor,
självkateterisering
• Patient avliden inom 30 dagar efter operation
• Patientrapporterad allvarlig komplikation där
enkätsvaret inte bedömts inom 21 dagar, från
enkät 8 veckor och 1 år (enskilt vanligaste)
Obs vårdhändelse skall bytas till PUOH = potentiellt undvikbar oönskad händelse
4
Visby
Södertölje
Sundsvall
Stockholm Sophia
Stockholm GynSth
Sthlm Octavia
Norrtälje
Nacka
Lycksele
Lindesberg
Lidköping
Karlstad
Göteborg Carl
BB Stockholm
Mora
Stockholm Sabb
Solna KS
Skövde
Ljungby
Kristianstad
Huddinge KS
Gävle
Falun
Malmö
Örebro USÖ
Lund
Norrköping
Linköping
Borås
Karlskoga
StockholmSÖS
Ystad
Eksjö
Östersund
Uppsala
Total
Hudiksvall
Göteborg Östra
Luleå-Sunderbyn
Växjö
Kalmar
Eskilstuna
Umeå
Trollhättan NäL
Jönköping
Varberg
Helsingborg
Västervik
Kungsbacka
Skellefteå
Värnamo
Halmstad
Örnsköldsvik
Nyköping
Göteborg Sahlg
Karlskrona
Danderyd
Hanteras utfallet av PUOH –
6 månader


antal 605
223 åtgärdade, 279 öppnade, 179 ej öppnade
Fåtal finns i interna rapporteringssystem
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
5
Det finns förbättringspotential



Kliniker kan lära av misstag, förbättra
kvaliteten
Förbättra patientomhändertagande
Öka möjligheterna att nationellt spåra
riskfaktorer för enskilda metoder,
patientkategorier
Allvarliga komplikationer



Hur vanligt är det?
Vilka är de vanligaste?
Hur ser fördelningen ut mellan
vanligaste operationerna?
Material och metod
Population:
N = 32 009
PUOH:
n = 1476
Bedömning fanns i 761 fall, varav 510 användbara
för analys. 715 helt utan bedömning.
Validering: n = 100, överrensstämmelse 92%.
Bedömning: 715+251 = 966 PUOH.
Sammanslagning av urvalsdatabas med
populationsdatabas.
Frekvensanalys:
•totala antalet allvarliga komplikationer samt för
- hysterektomier
- prolaps
- adnex
- inkontinens
Populationen:
Totalt andel allvarliga komplikationer: 3,9%
Bortfall: 18,9% ej klassificeringsbara
0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00%
Urinvägar
0,82%
Infektion
0,71%
Blödning
0,69%
Smärta
0,50%
Tarm
0,40%
Sårruptur/bråck
0,18%
Övrigt
0,17%
Hjärta/kärl/respiration
0,14%
Psykisk påverkan
0,05%
Avliden
0,05%
Fistel
0,03%
% av totala antalet patienter i
GynOp
Hysterektomier
0,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%1,20%1,40%1,60%
Blödning
1,47%
Infektion
1,28%
Urinvägar
1,22%
Smärta
0,78%
Tarm
0,62%
Sårruptur/bråck
0,37%
Hjärta/kärl/respiration
Övrigt
Psykisk påverkan
Procent
0,28%
0,23%
0,12%
Fistel
0,07%
Avliden
0,06%
Andel allvarliga komplikationer: 6.51%
Prolapsoperationer
0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20%
Urinvägar
1,01%
Smärta
0,52%
Blödning
0,51%
Infektion
0,46%
Tarm
Övrigt
Hjärta/kärl/respiration
0,30%
0,15%
0,07%
Sårruptur/bråck
0,03%
Fistel
0,03%
Psykisk påverkan
0,03%
Avliden
Procent
0,00%
Andel allvarliga komplikationer : 3.10%
12
Adnex
0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70%
Infektion
0,59%
Blödning
0,40%
Tarm
0,40%
Smärta
0,30%
Urinvägar
0,19%
Sårruptur/bråck
0,13%
Hjärta/kärl/respiration
Övrigt
Psykisk påverkan
Avliden
Fistel
Procent
0,11%
0,06%
0,04%
0,02%
0,00%
Andel allvarliga komplikationer : 2.24%
Sammanfattning
• Allvarliga komplikationer är vanliga
och lärande av analys av enskilda
fall rekommenderas
• De vanligast förekommande allvarliga
komplikationerna var urinvägskomplikationer,
infektion, blödning
• Urinvägskomplikationer förekom framförallt vid
prolaps- och inkontinensoperation
• Allvarlig infektion uppstod främst vid hysterektomi och
adnexoperation
• Blödning förekom framförallt vid hysterektomier
• Smärta UNS var den undergrupp med enskilt högst
förekomst
Download