Operation av körtel bakom näsan - abrasio

advertisement
Patientinformation
Efter operation av körtel bakom näsan i dagkirurgi - abrasio
Efter hemgång
Barnet bör vara hemma dagen efter operation och kan om det mår bra här efter gå till vanlig
daginstitution, men bör ej delta i fysiska aktiviteter förrän 10 dagar efter operation.
Låt gärna barnet äta mjuk mat och dricka mycket. Glass är bra att ha hemma.
Smärtstillning kan behövas första dygnet. Köp Panodil/Alvedon och/eller Ipren receptfritt på
Apoteket. Följ anvisning på läkemedelsförpackningen.
Infektion
Risken för infektion är mycket liten. Vanliga symptom vid infektion är tilltagande halsont i
kombination med feber mer än 38 grader. Kontakta i så fall
Öron-, näs-, och halsmottagningen.
Blödning
Blödningsrisken är mycket liten men vid blödning bör du söka akut. Ring alltid innan ni åker
till sjukhuset!
Vid kraftig blödning, ni som bor:
- norr om Varberg:
Åk till akutmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
- i och söder om Varberg:
Åk till akutmottagningen på Hallands sjukhus Halmstad
Uppföljning
Det krävs inget planerat återbesök efter operationen. Hör av er om ni har frågor eller om
symptomen med snarkning och andningsuppehåll fortsätter.
Mer information finns att läsa på sjukvårdsupplysningens webbplats www.1177.se, det går
också bra att ringa till 1177.
Rådgivning
Dagtid ÖNH-mottagningen
Halmstad.............. 035-13 14 50
Varberg ............. 0340-48 11 75
Kungsbacka ....... 0300-56 50 35
Öron-, näs- och halskliniken Halland
Kvällar/nätter/helger
Avd 53 ...................................... 035-13 11 53
Barn-avd 63 .............................. 035-13 11 63
Hallands sjukhus Halmstad ..... 035-13 10 00
Sidan 1 av 1
Download