Översikt över kurser i Specialistsjuksköterskeutbildningen med

advertisement
Översikt över kurser i Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot infektionssjukdomar 60 hp, halvfart, med start 23/1 2017, examen 13/1 2019
VT 2017
vecka
Infektion I, 15 hp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
HT 2017
vecka
Infektion II, 7,5 hp
Infektion III, 7,5 hp
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
VT 2018
vecka
forts. Infektion III
Infektion IV, 7,5 hp
Vet met. 7.5 hp
HT 2018
vecka
Exam. arb 15 hp
26
27
28
29
VT 2019 vecka
Fortsättn ex. arb
52
1
2
3
Gult/orange = Infektionskurser
Rött = Gemensamma kurser med andra studenter på avancerad nivå (kurserna läses med Specialistsjuksköterska IVA och Psyk)
Infektion I, 15hp= Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid infektionssjukdomar
Infektion II, 7,5hp= Komplexa vårdbehov och utsatthet vid infektionssjukdomar
Infektion III, 7,5hp= Globala utmaningar inom infektionssjukvård
Infektion IV 7,5hp= Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling inom omvårdnad
Download