Välkomna på VFU på röntgenkliniken Ryhov!

advertisement
2017-06-15
Välkomna på VFU på röntgenkliniken Ryhov!
VFU-ansvariga läkare är Therese Norén, som nås på [email protected]
alternativt [email protected] eller telefon (036-3) 294 90, och Ingrid Gerdin, som nås
på [email protected]
Första måndagen har ni gemensam introduktion tillsammans med infektionskliniken,
och ni samlas på infektionskliniken kl 8.00 oavsett om ni ska ha röntgen eller infektion
först.
Sedan träffas vi vid röntgens huvudentré (hiss O) kl 13.00.
Under veckorna som kommer har ni gemensamma aktiviteter onsdag eftermiddag
vecka 1 (radiologiföreläsning), vecka 3 (gästrond på infektion) och vecka 4 (seminarium
i radiologi). Dessutom kommer ni att få gå med på infektionsklinikens bedsideronder
(preliminärt tisdagar och torsdagar).
Om någon av er har planerat att göra fältstudien hos oss, får ni gärna höra av er till oss
så snart som möjligt, så kan vi börja diskutera ämnen och handledare.
På röntgen går ni inga jourer, men det kan hända att ni har kvällsjour på infektion under
de veckorna. Vi går i allmänhet 8-15.30 må-to och 8-12 på fredagarna, med några
undantag. På förmiddagarna får ni sitta med på röntgenronder för olika kliniker och vår
internrond, och därefter får ni gå bredvid en radiolog eller röntgensjuksköterska fram till
lunch. Eftermiddagarna disponerar ni i regel själva, och ni får arbeta självständigt med
röntgenfall.
Hör gärna av er om något är oklart.
Med vänliga hälsningar, Therese Norén
Download