Rutin för diagnos och åtgärdsregistrering 2007-03-25

advertisement
DIABETES - diagnos och åtgärdsregistrering 2013-06-26
Kod
Diagnoser
E 10.8
E 10.9
TYP 1
TYP 1
Diabetes mellitus typ 1 med komplikationer
Diabetes mellitus typ 1 utan komplikationer
E 11.8
TYP 2
E 11.9
TYP 2
Diabetes mellitus typ 2 med komplikationer, sekundär
diabetes
Diabetes mellitus typ 2 utan komplikationer, sekundär
diabetes
E 14.-
Ej specificerad
Anv. endast innan man
fastställt om E10 eller E11
Diabetes UNS
Z13.P
Tidigare diabetes under
graviditet
Riktad hälsokontroll avseende diabetes mellitus
R 73-
IFG, IGT Prediabetes
Förhöjd glukoshalt i blodet
fP-gl 6,1-6,9
Använd tidigare satt diagnos kod om den inte är uppenbart felaktig
Kod
Besökstyp
Åtgärd
QV001
Rådgivning till person med
IFG, IGT Prediabetes
Nyupptäckt
Anv. 1 gång
Information undervisning hälsa-ohälsa
Prevention
Omhändertagande av nydebuterad diabetiker
Samtal utöver planerade
kontroller (ex. uppföljning
egenkontroll, uppföljning av
information till nyupptäckt )
Kontrollbesök- innefattar
samtliga kontroller, dos
justering samt
hjälpmedelskort
Nyinsättning
Anv. 1 gång
Uppföljning av läkemedelsbehandlin, dos justering
Hjälpmedelskort utanför
besök
Information via brev
Inform –Rådgivning telefon
Inform –Rådgivning telefon
Rådgivande samtal
DB004
DV063
XV007
DB002
DT026
XV 008
XS003
XS011
XS012
AB032
AV034
AF015
AF016
DQ017
GB 009
Uppföljning och kontroll av insatt behandling
Insulininsättning hos typ 2-diabetiker
Ordination av läkemedel
Utfärdande av recept hjälpmedelskort
Information och rådgivning med patient/brev
Information och rådgivning med anhörig/telefon
Information och rådgivning med patient /telefon
Glukosbelastning, peroral
Provtagning UNS
Blodtryckstagning standard
Blodtrycksmätning under lång tid, noninvasiv
Oml. Sårvård UNS
Grupputbildning
Patientutbildningar av olika slag ex Lärande kafé
ZV020
Tolk
Genom att använda diagnos- och åtgärds koder kommer vi att få möjlighet att beskriva arbetet på
diabetesmottagningen.
Antal nyupptäckta genom DB004 vid första besöket, därefter används DV063 vid efterföljande
informationsbesök för patient med nyupptäckt diabetes.
Antal insulininsättningar genom DB002 vid nyinsättning och därefter DT026 vid dos justering.
Antal diabeteskontrollbesök genom XV007, koden innefattar alla delar (fot status, blodtryck, vikt,
provtagning, rådgivning, hjälpmedelskort osv.) som ingår i en planerad diabeteskontroll
Antal extra besök med dos justering, blodtryckskontroller, såromläggningar, hjälpmedelskort utan
planerat besök osv.
OBS!- I princip skall bara en diagnos och en åtgärds kod användas vid varje kontakt + ev tolk
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards