VAR PÅ KROPPEN SKER SKADORNA

advertisement
VAR PÅ KROPPEN SKER SK ADORNA
I bild 1 och bild 2 visas den procentuella fördelningen
av allvarliga olycksfalls lokalisation, det vill säga var på
kroppen man skadar sig 2011 och 2012. Nästan en fjärde­
del av männen skadar sig i fingrarna, bland kvinnor är
andelen fingerskador färre, 13 procent. Det beror på att
skador i fingrarna ofta uppstår vid olyckor med maskiner
inom industrin där fler män än kvinnor arbetar. Kvinnor
har en högre andel skador i armar och ben jämfört med
män. Vid exempelvis fallolyckor är det vanligt med frak­
turer i armar och ben.
Bild 1. Lokalisation för allvarliga olycksfall 2011–2012, män.
Bild 2. Lokalisation för allvarliga olycksfall 2011–2012, kvinnor.
6 %
Huvud, hals, ansikte,
mun och hjärna
5 %
Huvud, hals, ansikte,
mun och hjärna
5 %
Skuldra och axel
4 %
Skuldra och axel
8 %
Arm
3 %
Nacke
och rygg
15 %
Arm
4 %
Nacke
och rygg
23 %
Finger
18 %
Handled
och/eller
hand
13 %
Finger
15 %
Handled
och/eller
hand
4 %
Buk, bål, bäcken,
höft och ländrygg
11 %
Ben
2 %
Flera kroppsregioner
4 %
Buk, bål, bäcken,
höft och ländrygg
13 %
Ben
9 %
Fotled och/eller
fot (inkl tår)
8 %
Fotled och/eller
fot (inkl tår)
Övriga skador 9 % varav psykiska skador 2 %
Övriga skador 18 % varav psykiska skador 7 %
32
A rbetssk a d or
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards