Utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik för personliga assistenter

advertisement
Utbildning i ergonomi för personal som arbetar mycket framför
dator eller bildskärm.
Belastningsskador är idag ett större ekonomiskt problem än utbrändhet eller
stressjukdomar. Värkande leder och muskler kostar samhället enligt Arbetslivsinstitutet runt
fem procent av BNP. Studier har visat att mer än hälften av alla svenskar besvär i rygg, nacke
eller axlar.
Dagens stillasittande arbetsplatser skapar belastningsbesvär som yttrar sig som värk i nacke
och skuldror eller i den arm och hand som används mest. Det är svårt att helt undvika
problemen, men de kan dock minskas avsevärt genom att ge medarbetare ökad kunskap och
verktyg kring hur man kan förbygga och minska skador.
Utbildningen vänder sig till personal som arbetar mycket framför dator eller bildskärm.
Hur vi mår i vår rygg påverkas av både fysiska och psykiska faktorer. Dessa problem kan
förebyggas med ökade kunskaper. Med rätt arbetsteknik och förhållningssätt kan felaktig
belastning på muskler och leder minskas, och arbetsrelaterade besvär förebyggas.
Utbildningen lägger fokus på att lära deltagarna arbeta på ett skonsamt sätt. Genom att öka
förståelsen för den egna individens kropp och förhållningssätt, undviks belastningsskador,
värk och trötthet. Genom att lära sig att använda sin kraft och kropp optimalt reduceras
muskelspänningar, vilket gör att skador och trötthet minskar.
Utbildningen innehåller följande huvudmoment:






Hur en ergonomisk arbetsplats bäst utformas
Kroppens signaler
Hur man förebygger arbetsskador
Förhållningssätt och beteende
Träningsprogram för nacke/axlar
Arbetsmiljölagen
Vi varvar teori med upplevelsebaserade övningar och tränar på att använda kroppen så
skonsamt som möjligt i olika situationer.
Kursledare:
Janina Frid, ergonom & sjukgymnast
Download