Tre barn varje dag Varje dag föds ungefär tre barn i Sverige med

Tre barn varje dag
Varje dag föds ungefär tre barn i Sverige med hjärtfel. Det är den vanligaste
missbildningen som drabbar nyfödda barn. Att födas med fel på hjärtat
innebär ofta att det nyfödda barnet måste opereras akut. Ibland till och med
flera gånger under de första levnadsåren. Vissa barn blir symptomfria men
många barn får lära sig att leva med en bestående funktionsnedsättning och
har ett stort behov av individuellt stöd.
1. Sjukhusclownerna roar Thea Hedin 5 år några dagar efter operationen. 2. Thea håller i en
likadan pacemaker som hon fått inopererad.
Vi i Hjärtebarnsföreningen Värmland är fantastiskt glada och stolta över det
förtroende vi fått som förmånstagare till årets insamling. Pengarna kommer
att användas till aktiviteter för barn och ungdomar med hjärtfel i Värmland.
I maj 2011 kommer vi att arrangera en aktivitetsvecka i Idre Fjäll för
hjärtbarnen och deras familjer. På Hjärtebarnsföreningens aktiviteter kan alla
delta efter sin fysiska förmåga. Hela familjen får samtidigt chansen att träffa
andra som lever i en liknande situation och dela sina erfarenheter med.
Fiske och golf kan alla vara med på. Ridning och vandring är också bra
eftersom balansen tränas upp och musklerna i rygg och nacke. Många
hjärtbarn har problem med rygg och nacke som en effekt av att deras
bröstkorgar öppnats vid operationen. De har ofta sämre fysisk kondition än
sina jämnåriga kamrater och har inte kunnat träna upp balansen under lek
och aktiviteter.
I Idre Fjäll får barnen också chansen att bada varmt och träna upp sin
simning och se andra barn med ärr på bröstet. Simning är en aktivitet som de
ofta undviker eftersom hjärtbarn kan ha svårt att hålla värmen i vattnet. Vi
kommer också att erbjuda intressanta föredrag.
Thea visar upp sin fångst från
hjärtebarnsföreningens träff i Butorp.