KTH | AK3013 John Stuart mills politiska filosofi 7,5 hp

advertisement
AK3013 John Stuart mills politiska filosofi 7,5 hp
John Stuart Mill´s Political Philosophy
Kursplan för AK3013 giltig från HT11, utgåva 1.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten 1) ha en allmän överblick över John Stuart Mills politiska filosofi, 2) kunna analysera
förhållandet mellan Mills politisk-filosofiska och etiska ståndpunkter, och 3) kunna redogöra insiktsfullt för relationen
mellan Mills ståndpunkter och idag förekommande ståndpunkter i politik och politisk filosofi.
Kursens huvudsakliga innehåll
Behörighet
Litteratur
The subjection of women
On liberty
Principles of political economy, 2:199-238 & 3:758-796 in Collected Works
Examination
Studenten kan välja mellan 1) att skriva en uppsats om ett centralt tema i Mills politiska filosofi och 2) muntlig examen.
Kursplan för AK3013 giltig från HT11, utgåva 1.
Sida 1 av 1
Download