Klimatförändringar

advertisement
Klimatförändringar
(inte bara om100 år)
Markku Rummukainen
Mistra-SWECIA, Lunds universitet och SMHI
Klimatet
förändras
Det beror på
oss att klimatet
förändras
1
2
1
Klimatförändringarna ger
effekter
Vi kan påverka
hur stora
förändringarna
blir och hur
effekterna
påverkar oss
3
4
Den globala
temperaturutvecklingen
Brohan m fl 2006. J. Geophysical Research 111, D12106 + uppdateringar.
2
14,6
14,4
Global medeltemperatur
14,2
°C
14
13,8
13,6
13,4
13,2
2001-2010
1991-2000
1981-1990
1971-1980
1961-1970
1951-1960
1941-1950
1931-1940
1921-1930
1911-1920
1901-1910
Data: WMO 2011
1891-1900
1881-1890
13
Hur klimatet förändras beror på
•
•
•
•
Utsläppen och markanvändning
Klimatsystemets känslighet
Kolsänkornas framtid
Naturliga variationer
Utsikterna till 2000-talet
• Uppvärmningen fram till 1990
• Uppvärmning 1990-2100
utan utsläppsminskningar
• Intecknad fortsatt uppvärmning
minst
Totalt
*)Motsvarar
0,5°C
1,1 – 6,4°C
0,5°C
ca 2 - 7°C(*
stabilisering vid 600-1550 ppm ekv-CO2
3
Temperaturprojektioner;
1990-99 till 2090-99, multimodell/A1B
IPCC AR4/WG I, 2007, Cf. Fig SPM.6
I världen
• Vatten
• Mat
• Biologisk mångfald
• Hälsa
Jfr Hållbar utveckling, energisystem,
fattigdomsbekämpning, …
2ºC
4
I Sverige
• Större uppvärmning än globalt
• Väsentliga förändringar även i
– Ökad nederbörd, mer extremer
– Efterhand mindre snö
– Stigande havsvattenstånd
• Osäkert med vind och stormar
Klimateffekter i Sverige...
Sveriges årsmedeltemperatur
www.smhi.se
5
Vegetationsperiodens längd
s
n
www.smhi.se
Två vintrar
2007-08
2010-2011…
www.smhi.se
2010 – Ett varmt år på jorden!
januari
www.smhi.se
6
Sveriges årsnederbörd
www.smhi.se
Mer/fler intensiva regn?
antalet fall per tioårsperiod med minst 90 mm
nederbörd över 1000 km² under 24-timmar
www.smhi.se
Klimatobservationer
Årsmedeltemperatur i relation till 1961-190
År
7
Klimatobservationer och
scenarier
Årsmedeltemperatur i relation till 1961-190
År
Det finns mer att forska om…
…men visst finns
klimatförändringen
Klimateffekter är komplicerade
Kanamaru 2009
8
Avslutningsvis
• Klimatförändringarna går att
bromsa in, men inte helt
undvikas
• En global, regional, lokal och
sektoriell fråga
• Klimatanpassning angeläget
www.ipcc.ch
www.unfccc.int
www.mistra-swecia.se
www.smhi.se
www.lu.se/klimat
9
Download