Rör sig löven om du flyttar huvudet? Vi ser bäst med mitten av ögat

advertisement
Rör sig löven om du flyttar huvudet? Vi ser bäst
med mitten av ögat. Men ögat har flera fält som
”ser” lite olika, ungefär som olika starka glasögon.
När du rör på huvudet så rör sig mönstret över flera
av fälten. Och precis som att flera nästan likadana
bilder efter varandra upplevs som rörliga – alltså film!
– tror hjärnan här att mönstret rör på sig.
Download